LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Aká je pravda o vzniku autizmu po očkovaní?

Autizmus je chronická vývojová porucha charakterizovaná ťažkosťami v sociálnych vzťahoch, komunikácii, v schopnosti primerane reagovať v bežných situáciách a v opakovaní rôznych činností, či nadmernom viazaní sa na určité záujmy.

Aké sú príčiny autizmu?

Hoci príčiny autizmu sú z veľkej časti neznáme, štúdie v rodinách a štúdie dvojčiat ukázali, že genetický podklad hrá pri vzniku zásadnú úlohu. Navyše, u detí s neskôr diagnostikovaným autizmom sa zistili zvýšené aktivity neuropeptidov a neurotrofínov v perinatálnom období. Je predpoklad, že prenatálne alebo perinatálne faktory, prípadne oboje, majú väčší význam ako narušenie neskôr po narodení.

Spôsobuje očkovanie autizmus?

Pretože autistické prejavy sa všeobecne spozorujú v druhom roku života, niektorí vedeckí pracovníci a rodičia sa zamerali na úlohu MMR vakcíny (osýpky, mumps, rubeola), MMR vakcína je totiž prvá podávaná v tomto období. Do pozornosti sa MMR vakcína (špecificky osýpková zložka) dostala v roku 1998, kedy bola publikovaná štúdia Dr. Andrewa Wakefielda v odbornom časopise The Lancet s predpokladaným súvisom medzi chronickým zápalom čreva a regresívnou vývojovou poruchou. Táto štúdia vyvolala jeden z najväčších lekárskych sporov za posledné roky. Bolo urobených mnoho epidemiologických štúdií (hneď prvá štúdia, ktorú ešte v roku 1998 realizovali vo Veľkej Británii, nepotvrdila súvis očkovania MMR so vznikom autizmu), ani jedna z doteraz urobených štúdií nezistila súvis autizmu s očkovaním MMR.

Zistilo sa, že Dr. Wakefield podvádzal (napríklad niektoré deti mali príznaky autizmu už pred očkovaním MMR, došlo k falšovaniu výsledkov pri výskume), prípad sa dostal pred britskú lekársku radu (komoru) a vďaka početným zasadnutiam sa stal najdlhšie prejednávanou odbornou otázkou v histórii britskej lekárskej rady. Nakoniec Dr. Wakefieldovi zakázali vykonávať lekársku prax vo Veľkej Británii pre vážne profesionálne pochybenie, bol vyškrtnutý so zoznamu lekárov, podobne ako jeho hlavný spoluautor (Prof. John Walker-Smith), ktorý bol už v tom čase na dôchodku. Ostatní spoluautori sa od pôvodnej vedeckej práce dištancovali. Časopis Lancet Wakefieldovu zdiskreditovanú štúdiu stiahol.

Medializácia štúdie Dr. Wakefielda viedla k spochybneniu očkovania, hlavne proti osýpkam, čo malo za následok zvýšený výskyt ochorení a vznik epidémií v oblastiach, kde sa už roky nevyskytovali. Doteraz ani jedna vedecká štúdia nezistila súvis medzi očkovaním proti osýpkam a vznikom autizmu. Z odbornej stránky je táto otázka považovaná za uzavretú a k tejto problematike sú dostupné viaceré zdroje, napr. práca Stratton K, Gable A, Shetty PMM: Measles-mumps-rubella vaccine and autism. Celú problematiku opísal aj pediater a člen amerického národného Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) Paul Offit vo svojej knihe Falošní proroci autizmu (Autism’s False Prophets).

Odporúčame tiež správu Americkej pediatrickej akadémie ku vzťahu MMR a autizmu, kde sa konštatuje, že dôkazy uprednostňujú vylúčenie príčinnej súvislosti medzi MMR a autizmom. Kolektív autorov však z dôvodu hypotetickej asociácie medzi MMR a autizmom odporúča venovať tejto problematike stále pozornosť. A to sa aj deje: Realizujú sa štúdie, vydávajú sa nové informácie, pokračuje výskum autizmu. Skutočne sa dodnes nevie na 100 % definovať príčina, nie sú to ani genetické faktory, ale ani očkovanie. Odporúčame aj správu „How the case against the MMR vaccine was fixed“.

Diskusia o vzťahu očkovania a autizmu

V diskusii o vzťahu autizmu a očkovania najviac zaráža fakt, že štúdie, ktoré vyvrátili súvislosť medzi MMR a autizmom, sú automaticky hodnotené ako zlé alebo zaujaté. Naopak, opačné vyjadrenia sú často nekriticky vnímané ako správne.

Interpretácia výsledkov každej štúdie závisí od jej charakteru a z toho vyplýva aj jej výťažnosť. Boli realizované ekologické, retrospektívne kohortové štúdie, štúdie prípad – kontrola a prospektívne kohortové štúdie, ktoré sledovali stovky až tisíce detí. Je krajne nepravdepodobné predpokladať, že sa všetky tieto štúdie mýlili, rovnako hľadanie manipulatívneho úmyslu za všetkými štúdiami hraničí s paranojou.

Ďalším uvádzaným dôvodom vzniku autizmu je vrodená rubeola. Ale práve tento syndróm môže mať iba dieťa neimúnnej matky, ktorá sa nakazí počas tehotenstva, čomu sa má predísť práve očkovaním. Kongenitálna rubeola sa nevyskytuje u detí imúnnych matiek (to sú také, ktoré ochorenie prekonali pred tehotenstvom alebo boli očkované). Presadzovanie neočkovania je v takomto prípade úplne nelogické. Všetky štúdie podporujú význam očkovania, aby sa deti nenakazili rubeolou počas intrauterinného vývoja pri infekcii matky.

Pri množstve informácií je dôležité zachovať si vlastný úsudok a logické myslenie. Vždy je treba pozerať sa kriticky na akékoľvek prezentované údaje a nenechať sa uniesť síce atraktívnymi, no stále len konšpiračnými teóriami.

Pozri aj:

 

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.