Časté otázky o očkovaní

Ktoré právne predpisy upravujú očkovanie na Slovensku?

Právnu úpravu povinného očkovania v slovenskom práve zabezpečujú:

Základné právne východiská povinného očkovania

Sloboda a práva jednotlivca sú obmedzené slobodou a právami iného jednotlivca (ostatných osôb). Ústava SR zaručuje každému právo na ochranu zdravia [čl.40]. Ochrana zdravia zaručená Ústavou SR zahŕňa aj právo na ochranu pred nákazlivými chorobami šírenými inými osobami pre tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať a pre ktorých by nakazenie sa takouto chorobou mohlo mať fatálne následky. Povinnosti možno ukladať iba zákonom alebo na základe zákona.[čl.13ods.1písm.a)]

 

Zákon č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Fyzické osoby sú povinné podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam. [§51ods.1písm.d)]

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných a/lebo iných lekárom zdôvodnených prípadov nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu. [§56 ods.1 písm. a)]

Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur/pre jedného rodiča (obaja spolu 662 eur). [§56 ods. 2 druhá veta]

Pediater je povinný hlásiť skutočnosť, že rodič dieťaťa odmieta povinné očkovanie príslušnému oddeleniu RÚVZ a zaznamenať túto skutočnosť do zdravotného záznamu dieťaťa.

 

Zdroj: Kompendium medicíny, II. vakcinologický kongres, Štrbské Pleso, 13.-15.1.2011, autori: JUDr. Marko Polakovič; Mgr. Zuzana Kamenská

 

Pozri aj:

 

DetskeChoroby.sk

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi