LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovanie zdravotníkov proti chrípke: aká je realita u nás a v zahraničí?

Očkovanie proti chrípke je na Slovensku všeobecne dobrovoľné, v prípade zdravotníckeho personálu je však povinné. Samozrejme, tak ako hocikto iný, aj zdravotník môže očkovanie odmietnuť, prípadne mu bránia kontraindikácie. V období chrípkovej epidémie to môže znamenať nielen dočasnú práceneschopnosť lekára, ale aj obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Počas ostatnej chrípkovej epidémie museli niektoré nemocnice, kde bola zaočkovanosť zdravotníckeho personálu nízka, prijať karanténne opatrenia. Takáto situácia nastala v januári 2013, kde v jednej zo slovenských nemocníc z dôvodu chrípkovej epidémie museli zavrieť celé oddelenie a akútne prípady preberala iná nemocnica, kde boli pracovníci zaočkovaní.

Prečo by malo byť očkovanie zdravotníkov proti chrípke prioritou

  1. Riziko nákazy je vyššie: Zdravotnícky personál, najmä v čase chrípkovej epidémie, ošetrí denne niekoľko desiatok chorých pacientov, a je tak v neustálom kontakte s vírusmi chrípky.
  2. Nárast počtu pacientov v čase chrípkovej epidémie: Zastupovanie lekárov a sestier nie je ničím výnimočným a aj pri riešení bežných zdravotných problémov sa často pacienti stretávajú s dlhým čakaním na vyšetrenie pre neprítomnosť ošetrujúceho lekára. V čase chrípkovej epidémie výrazne stúpa počet pacientov, a tým aj potreba zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, čo môže byť pre práceneschopnosť niektorého z lekárov sťažením situácie v príslušnom zdravotnom zariadení.
  3. Karanténne opatrenia v nemocniciach: Aj v nemocniciach sa môže odohrať scenár ako vo väčšine firiem v čase chrípkovej epidémie, kedy odchádza na PN jeden zamestnanec za druhým. V prípade zdravotníkov je tým ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pacienti sú nútení čakať dlhé hodiny u zastupujúceho lekára alebo v  horšom prípade cestovať do inej nemocnice.

Ako funguje systém očkovania zdravotného personálu proti chrípke v USA

Celková ročná zaočkovanosť zdravotníkov proti chrípke v USA pomaly narastá, avšak stále nedosahuje odporúčaných 90 %. Nedávna štúdia ukázala, že nemocničná politika v USA je dvojaká. Prieskum na vzorke 964 nemocníc porovnával zariadenia, ktoré od svojich zamestnancov vyžadujú zaočkovanie proti chrípke s postihmi alebo bez postihov za nedodržanie. Zo 150 nemocníc, ktoré vyžadujú zaočkovanie od svojho personálu, 84 postihuje svojich zamestnancov za nedodržanie (nosením rúška, poučením, obmedzením výkonu v starostlivosti o pacientov, neplateným voľnom alebo až ukončením pracovného pomeru). Zvyšných 66 nemocníc nezaočkovaný personál nesankcionuje. Zaočkovanosť zdravotného personálu v nemocniciach s postihom za nedodržanie dosahuje 19,5 %, čo je takmer dvojnásobok oproti nemocniciam bez postihu (11 %).1

V ostatnom období sa u nás stále častejšie hovorí o tom, že zatiaľ čo na Slovensku sú mnohé očkovania zaradené medzi povinné, v iných krajinách patria medzi nepovinné, teda odporúčané. Z nasledujúceho grafu2 možno vidieť, že slovo odporúčané vnímame odlišne. Kým v minulom roku sa v USA dala väčšia časť zdravotného personálu zaočkovať proti chrípke, u nás sa takéto čísla v zaočkovanosti zdravotníkov zďaleka nedosahujú.

Čo to znamená pre nás

V súčasnosti sa na Slovensku často diskutuje o možnosti slobodného rozhodnutia v otázke očkovania. Dobrovoľné rozhodnutie však v žiadnom prípade negarantuje zaočkovanosť, a to nie len u nás, ale ani v USA. Pri odporúčaných očkovaniach je celková zaočkovanosť v USA niekoľkonásobne vyššia ako na Slovensku, čo platí aj v prípade zdravotníckeho personálu. Ako ukazuje prípad nemocnice, kde z dôvodu chrípkovej epidémie museli zavrieť celé oddelenie, zaočkovanosť zdravotníkov neznamená iba ochranu ich samotných, ale aj pacientov, ktorí sa z dôvodu ich práceneschopnosti nedostanú včas k nevyhnutnej starostlivosti.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.


1 Impact of hospital policies on health care workers’ influenza vaccination rates. Am J Infect Control. 2013 Feb 16; Authors: Nowalk MP, Lin CJ, Raymund M, Bialor J, Zimmerman RK, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23422232

2 Health Care Personnel Flu Vaccination, Internet Panel Survey, United States, November 2012; National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Immunization Services Division, http://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/hcp-ips-nov2012.htm

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.