O Sprievodcovi očkovaním

Sprievodca Vám pomôže zorientovať sa vo svete preventívneho očkovania

Už od narodenia sa stretávame s povinným očkovaním a rodičia detí si často lámu hlavu nad tým, aké ďalšie odporučené očkovania majú svojim deťom zabezpečiť. Práve na to je tu Sprievodca očkovaním, ktorý Vám pomôže zorientovať sa vo svete preventívneho očkovania. S brožúrkou Sprievodca očkovaním ste sa už možno stretli v ambulancii detského lekára. Naším cieľom je nielen informovať o chorobách a prevencii, ale tiež vysvetliť mnohé mýty a fámy o očkovaní, ktoré medzi ľuďmi kolujú. Budeme radi, keď sa nás opýtate na všetko, čo vás o očkovaní zaujíma.

 

Autori Sprievodcu očkovaním

Autormi a odbornými garantmi článkov na tejto stránke sú:

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Prednosta 2. detskej kliniky SZU, DFNsP Banská Bystrica. Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti v rokoch 1990 až 2001. Je členom Pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva SR. Problematike očkovania sa venuje viac ako 40 rokov.

MUDr. Pavol Šimurka

 

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Prednosta Pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu v rokoch 2000 - 2005. Člen Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti a Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS. Člen pracovnej skupiny J07 – vakcíny Ministerstva zdravotníctva SR.

MUDr. Ingrid Urbančíková

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Pediatrička, infektologička pracujúca v ambulancii pre očkovanie rizikových detí v Detskej fakultnej nemocnici Košice od roku 1999. Je členkou Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID), Slovenskej infektologickej spoločnosti, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti a členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Všeobecný praktický lekár. Pracoval v pedagogických funkciách na Slovenskej zdravotníckej univerzite, v riadiacich funkciách na Ministerstve zdravotníctva SR, aktuálne prednáša lekárom v CME, publikuje v domácej i zahraničnej odbornej tlači, pracuje ako výkonný všeobecný lekár pre dospelých.

 

Autorský kolektív tejto stránky odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti podľa svojich medicínskych znalostí a skúsenosti z dlhoročnej praxe. Všetci autori sú pediatri, ktorí sa rozhodli zdieľať tieto informácie prostredníctvom webu tak, aby pomohli návštevníkom zorientovať sa v množstve informácií kolujúcich na internete a zároveň poradili v konkrétnych problémoch. Poradenstvo, ktoré poskytujú na tejto stránke, vychádza z presvedčenia, že prevencia je mnohokrát účinnejšia ako liečba a neraz predstavuje jediný spôsob boja s infekciou alebo chorobou. Autori považujú za svoju povinnosť informovať návštevníkov v rozsahu medicíny založenej na dôkazoch (evidence-based medicine).

 

Brožúrka

Tlačenú brožúrku Sprievodca očkovaním neustále dopĺňame o nové otázky a odpovede. Aktuálnu brožúrku si môžete stiahnuť v PDF.

Text zhodnotili zástupcovia všeobecných lekárov pre deti a dorast: MUDr. Marta Špániková, MUDr. Zuzana Košťálová

 

Pravidlá používania stránky

 • Sprievodca očkovaním je nekomerčnou vzdelávacou stránkou zameranou na poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti preventívneho očkovania detí a dospelých.
 • Výhradnými poskytovateľmi tu uvedených informácií a poradenstva sú autori a odborní garanti stránky Sprievodca očkovaním.
 • Zaslaním otázky do poradne dáva odosielateľ súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, e-mail) v zmysle Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom zodpovedania jeho otázky, príp. hlásenia nežiaducich účinkov. Pokiaľ sa odosielateľ nevyjadrí inak, súhlasí so zverejnením svojho krstného mena, otázky a odpovede v sekcii Poradňa.
 • Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo nezverejniť príspevky čitateľov, ktoré porušujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť príspevky, ktoré sú v rozpore s etikou a dobrými mravmi (najmä: príspevky obsahujúce vulgarizmy, národnostné alebo rasové urážky, nepodložené obvinenia z trestných činov alebo priestupkov) alebo nesúvisia s problematikou očkovania.
 • Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku príspevkov používateľov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
 • Používateľ sa zaväzuje nezverejňovať osobné údaje tretích osôb ani šíriť klamlivé či poplašné správy, ktoré by mohli inému spôsobiť škodu.
 • Zverejnenie partnerského odkazu (loga) odkazujúceho na stránku Sprievodca očkovaním treťou stranou je možné iba po predchádzajúcej písomnej dohode s prevádzkovateľom stránky. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo nepovoliť umiestnenie partnerského odkazu (loga) v prípade, že hosťujúca stránka slúži na propagáciu vakcín alebo iných liečiv a medicínskych produktov či prístrojov.
 • Používaním stránky Sprievodca očkovaním používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

 

Nahlásenie nežiaducich účinkov

Povinnosť ohlasovať nežiaduce účinky liekov ukladá zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V SR spadá evidencia nežiaducich účinkov do kompetencií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu verejného zdravotníctva, ktorý každoročne vydáva správu o kontrole očkovania k 31.8. kalendárneho roka, kde sú podrobne popísané všetky hlásené prípady reakcií, ktoré sa vyskytli v súvislosti s očkovaním na Slovensku.

V prípade, že ste po očkovaní spozorovali akúkoľvek nežiaducu reakciu, môžete ju nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nasledovným spôsobom:

 • ak nahlasujete nežiaduce účinky liekov ako lekár / lekárnik, prosím, kliknite tu
 • ak nahlasujete nežiaduce účinky liekov ako pacient, prosím, kliknite tu

 

Súhlas s dostávaním noviniek

 • Zaslaním otázky do poradne a odškrtnutím poľa „Súhlasím s dostávaním noviniek z www.sprievodcaockovanim.sk“ dáva odosielateľ prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním noviniek z www.sprievodcaockovanim.sk, a to formou elektronickej pošty v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi