Očkovanie dospelých

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákaz

Povinné očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákaz

Niektorí zamestnanci sú viac náchylní na určité infekcie v dôsledku prostredia, v ktorom pracujú. Preto majú nariadené povinné očkovanie, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ spravidla prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby alebo príslušných všeobecných lekárov.

 

Infekcia Profesionálne skupiny osôb
Tuberkulóza
 • zdravotníci pracujúci na oddeleniach a ambulanciách tuberkulózy a pľúcnych chorôb
 • zamestnanci v imigračných, azylových centrách
Hepatitída B
 • zdravotníci a zamestnanci bezpečnostných služieb s rizikom kontaminácie krvou a krvnými derivátmi
 • učitelia na zdravotníckych školách
Hepatitída A
 • zamestnanci laboratórií pracujúci s vírusom hepatitídy A
 • epidemiológovia pracujúci v endemických oblastiach
 • verejní zamestnanci so zvýšeným rizikom nákazy (policajti, vojaci, hasiči, ...)

Klieštová encefalitída

 • zamestnanci virologických laboratórií pracujúci s vírusom klieštovej encefalitídy
Besnota
 • zamestnanci virologických laboratórií pracujúci s vírusom besnoty

 

Odporúčané očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákaz

Mnohí zamestnanci sa pohybujú v prostredí, kde hrozí zvýšený kontakt s chorými osobami, zvieratami, alebo pracujú v prírode, kde je možnosť nákazy prostredníctvom hmyzu. Samotným očkovaním chránia títo zamestnanci jednak seba, ako aj svojich blízkych v rodine, pretože nedonesú infekciu do domáceho prostredia. Na druhej strane chránia aj osoby, s ktorými prichádzajú pri výkone svojej práce do kontaktu. Očkovanie proti chrípke u zdravotníkov chráni nielen ich samých, ale aj ich pacientov. Podobne očkovanie proti hepatitíde A u pracovníkov v potravinárstve znižuje pravdepodobnosť prenosu vírusov prostredníctvom nakazených potravín na spotrebiteľov.

 

Infekcia Profesionálne skupiny osôb
Sezónna chrípka
 • profesionálni vojaci
 • zdravotnícki pracovníci
Hepatitída B
 • policajti, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení
Hepatitída A
 • pracujúci v potravinárstve
 • zamestnanci na detských, infekčných, gastroenterologických oddeleniach a ambulanciách pre deti a dorast
Besnota
 • veterinári

Klieštová encefalitída

 • lesníci, farmári, geológovia, zamestnanci horských chát a lanoviek, policajti, vojaci, pracujúci na železniciach

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi