Očkovanie hexavalentnou vakcínou

Ako je to s očkovaním hexavalentnou vakcínou u detí?

Mina:

Prečo dieťa musí absolvovať hexavalentnú vakcínu 3-krát? Ako je možné, že po určitej dobe sa zistilo, že dieťa toto ochorenie prekonalo aj napriek tomu, že bolo zaočkované? Spomínate, že sa už preočkovávať asi po 5 rokoch nebude, prečo potom absolvuje budúci zdravotnícky personál očkovanie nanovo? Nachádzajú sa síce v rizikovom prostredí, ale účinok Vami spomínanej vakcíny má zázračne vydržať cez 20 rokov?

 

MUDr. Ingrid Urbančíková:

Hexavalentná vakcína obsahuje antigénne a imunogénne zložky neživých baktérii a vírusov, ktoré majú navodiť imunitnú odpoveď. Očkovanie má zabezpečiť dlhodobú imunitnú odpoveď, kde patrí aj imunologická pamäť. Z toho dôvodu je potrebné podať viacero dávok, čím sa posilňuje imunitná odpoveď, keďže organizmus je opakovane vystavovaný antigénu a vytvára si protilátky, pamäťové bunky, aby pri styku so živými mikroorganizmami vedel rýchlo reagovať. Počty dávok, ako aj odstupy medzi dávkami sú odporúčané na základe mnohých štúdii, ktoré sledovali imunogenicitu vakcín po rôznych schémach očkovania, sledovali pretrvávanie imunitnej odpovede na jednotlivé zložky vo vakcíne. Po jednej dávke by odpoveď nebola dostatočná a už vôbec nie dlhotrvajúca a o to nám predsa pri očkovaní ide. Napríklad ani prekonanie niektorých bakteriálnych ochorení (proti ktorým sa v rámci hexavalentnej vakcíny očkuje) nezanecháva dostatočnú imunitu a preto aj po ochorení sa odporúča podanie vakcíny.

Neuvádzate, akým spôsobom sa zistilo, že ochorenie dieťa prekonalo aj napriek tomu, že bolo očkované. Interpretácia serologických výsledkov patrí do rúk špecialistu-infektológa. Potrebovala by som uviesť konkrétny príklad.

Pojem preočkovanie znamená, že sa podáva tzv. "booster" - posilňujúca dávka pre tých, ktorí majú základné očkovanie (t.j. ktorí dostali 3 základné dávky vakcíny). Od zavedenia očkovania proti VHB sa sledovala klinická účinnosť tejto vakcíny, ako aj imunogenicita. Na základe týchto výsledkov sa stanovilo, že sa neodporúča preočkovanie ani po 20 rokoch od základného očkovania. Nič zázračné na tom nie je. Sú to výsledky viacerých postlicenčných štúdii, ktoré sa realizujú u všetkých vakcín, v zmysle toho, aby sa stanovila dĺžka účinnosti vakcíny a v prípade potreby by sa odporúčala doplňujúca dávka. Ak to však netreba, tak nie je dôvod. Preočkovanie nemá nič spoločné s očkovaním nových alebo budúcich zdravotníckych pracovníkov. Tí dostanú základné očkovanie pred nástupom do práce, prípadne na zdravotníckej škole. Aj to postupne nebude treba, pretože na Slovensku už máme skoro 18-ročné deti, ktoré dostali základné očkovanie proti hepatitíde B v rámci povinného očkovania.

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi