Očkovanie proti osýpkam, príušniciam, ružienke

Prečo sa očkuje proti týmto trom chorobám? Nepredstavujú iné ochorenia omnoho väčšiu hrozbu?

Ján:

Dobrý deň, prečo sa očkuje proti týmto trom chorobám? Nezdá sa mi, že by boli oveľa väčšou hrozbou ako napr. Stafylococcus Aureus alebo chrípka a iné známe vírusové ochorenia, ktoré môžu spôsobovať podobné komplikácie u detí či dospelých s podobnou štatistikou (napr. úmrtnosť 1 k 10000 atď. ako uvádzate). Voči týmto sa ale neočkuje. Takisto som napríklad prekonal v detstve mumps (bez očkovania) a nemám žiadne následky. Súhlasím, očkovanie proti tetanu, pertusis, obrne atď. je opodstatnené, ale z toho, čo tu píšete o týchto 3 MMR, mi príde, že je to zbytočné očkovať. Teploty a opuch a napr. zápal stredného ucha nevidím ako závažne ohrozujúce. Taktiež pri rubeole ide skôr o to, aby sa nenakazila matka, tak prečo to dávať deťom po narodení? Vďaka za Vašu odpoveď.

 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.:

Ak som dobre pochopil, uvažujete o tom, či nie je zbytočné očkovať MMR, pretože choroby nie sú závažné a taktiež zápal stredného ucha nepovažujete za závažné ochorenie. Je mi to ľúto, ale rád by som Vás vyviedol z omylu: Všetky tieto ochorenia sú veľmi závažné. Za prvé: Nejestvuje proti nim žiadny liek - kto ich dostane, môže ich "len prekonať". Osýpky majú dodnes u malých detí nezriedka fatálny priebeh - ohrozujú na živote. Vo svete stále zomiera ročne na osýpky viac ako 100000 detí a to aj vo vyspelých krajinách sveta. Ťažké formy osýpok vedú k poškodeniu dýchacích orgánov a môžu postihnúť aj zmyslové poruchy. To isté platí o mumpse - výskyt komplikácií zo strany mozgu, postihnutie slinivky brušnej, či mužských semeníkov s následnou neplodnosťou sú vcelku známe komplikácie. Očkovanie proti ružienke bolo, ako aj Vy píšete, zavedené hlavne pre riziko poškodenia plodu tehotnej matky. Avšak už na začiatku tohto očkovania sa ukázalo, že len zaočkovanie dievčat nijako neznížilo riziko tohto ochorenia pre premorenosť populácie. Takže všade tam, kde sa MMR očkovanie nerealizuje v rozsahu najmenej 95 % zaočkovanej populácie sa vyskytujú rôzne rozsiahle epidémie týchto chorôb spojené s komplikáciami a úmrtiami detí. Príklady máme aj z vyspelých štátov sveta(SRN, Veľká Británia, USA, ai.). Zápal stredného ucha - spravidla bakteriálny - pneumkokový - vonkoncom nie je nezávažná choroba. Môže vyústiť do sepsy, prieniku do mozgových blán s následnými trvalými následkami, až smrťou. Po takomto zápale hlavne u najmenších detí často dochádza k poruche sluchu, ktorá si vyžaduje komplikované chirurgické riešenie a ak nastane v útlom veku, vedie k vývoju hluchonemosti. Tento vývoj je o to aktuálnejší, že invazívne sérotypy pneumokokov sú vo vysokom percente rezistentné na antibiotiká a najúčinnejšou ochranou je očkovanie 13-valentnou vakcínou proti pneumokokom. Vo svojich argumentoch som sa úmyselne vyhol detailným štatistickým údajom, tie si môžete nájsť na webových stránkach. Zistíte, že to, že ste vy osobne prekonal mumps bez komplikácií, nič neznamená. Mnohé deti také šťastie nemali...

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi