Očkovanie proti pneumokokom

Je v poriadku, že lekárka očkovala naraz naše dieťa Priorixom a Prevenrom?

Melánia:

Mám veľmi vážnu, až chúlostivú otázku. Je v poriadku, že lekárka očkovala naraz naše dieťa Priorixom a Prevenrom? Riešil niekto nežiadúce účinky predmetných vakcín spolu? Pretože naše zdravé dieťa hneď po vakcínach prudko upadalo na zdravotnom stave, dostavili sa neur. problémy, zničená imunita, vážne tráviace problémy atď. Naše dieťa je citlivé na akékoľvek lieky (chemické) a vždy si odnášalo len nežiadúce účinky. V súčastnosti riešime hlásenie nežiadúcich účinkov vakcín a zvažujeme podanie podnetu na úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou a pravdepodobne aj trest. oznámenie, nakoľko nám pri očkovaní ani neboli podané príbalové letáky a neboli sme upovedomení ani o jedinom nežiadúcom účinku. Dieťa je trvalo vážne poškodené a potrebuje stálu starostlivosť. Máme nárok na odškodnenie?

 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.:

Kombinácia vakcín (ich súbežné podanie) je bežnou praxou v očkovacích kalendároch. Koniec-koncov tzv. polyvalentné vakcíny sú zložené z viacerých zložiek. Vo všeobecnosti platí, že súbežné podanie dvoch (aj viacerých vakcín) ten istý deň je plne akceptovateľné. Iba ak sa nepodajú ten istý deň, odporúča sa podať ďalšiu až s odstupom času. Prevenar sa spravidla podáva súčasne s očkovaním Infanrixom hexa, avšak toto súvisí s tým, že termíny očkovania sú u týchto vakcín rovnako načasované. Ak je podaný v termíne s MMR vakcínou, niet proti tomu odborných námietok. Ak Vaše dieťa po takomto očkovaní upadlo do nepriaznivého zdravotného stavu (ako píšete) nemusí byť zavinený takýmto očkovaním. Neuvádzate diagnózy pod ktoré boli neurologické problémy, „zničená“ imunita a vážne tráviace problémy zaradené, a na akom pracovisku. Asi bude vhodné podať podnet na prešetrenie Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tam sa jednoznačne preukáže o čo ide a v konečnom dôsledku bude možné potvrdiť resp. vylúčiť zavinenie, ktoré je prvým predpokladom na úvahy o odškodnení.

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi