LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Kto nesie zodpovednosť za zdravotný stav dieťaťa po očkovaní?

Martin:

Ako je to so zodpovednosťou pri vyskytnutí sa nežiaducej reakcie u dieťaťa? Kto nesie zodpovednosť za jeho zdravotný stav? Aké odškodnenie od štátu môže rodič očakávať, keďže jedna na základe zákona?

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH:

Reakcia po očkovaní je v tom rozsahu, ako Vás má informovať lekár o možných nežiaducich reakciách alebo rizikách pri akomkoľvek zdravotnom výkone, či už akútnom alebo plánovanom. Rozdiel je tu samozrejme v tom, že liečba je čiastočne dobrovoľná a očkovanie povinné zo zákona. Pri podaní lege artis, teda pri očkovaní v zmysle zákona, podľa indikačných pravidiel podávania vakcín a podľa všeobecne záväzných medicínskych odporúčaní je každý rodič dieťaťa alebo očkovaný jedinec poučený o tom, aké nežiaduce reakcie sa môžu vyskytnúť (sú uvedené aj v príbalovom letáku) a podpisuje informovaný súhlas s výkonom, aj keď je ten výkon povinný. U nás neexistuje systém odškodnenia, ako v niektorých štátoch. Odškodnenie je však viazané na konkrétne prípady výskytu reakcií v dokázanej príčinnej súvislosti s podaním vakcín (spravidla anafylaktických reakcií) a potom sú tam vybrané konkrétne klinické stavy v súvislosti s určitým typom vakcín. Bežné fyziologické reakcie tam nepatria. Zároveň je tam zdôraznené, že sa to týka neuhrádzaných medicínskych, rehabilitačných výkonov a podobne. U nás je na rozdiel od USA a iných krajín poskytovaná ešte stále bezplatná ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť, čo je dané tiež zákonom, v ktorom je zadefinovaná aj povinnosť povinných zdravotných prehliadok a povinné očkovanie. Na druhej strane zdravotné poistenie v plnom rozsahu u nás hradí deťom štát. To napríklad vôbec nie je bežné v niektorých okolitých krajinách, ani v USA, aby štát niekomu platil poistenie a z toho každému občanovi zabezpečil úplne rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti. U nás sa v rámci zdravotného poistenia, ktoré realizuje štát zo štátneho rozpočtu, zaplatí nielen liečba reakcií po očkovaní ale aj liečba detí v prípade, ak ochorejú na infekcie, proti ktorým ich nedali rodičia zaočkovať. To je tiež určitý precedens. Nemali by si túto liečbu platiť sami pacienti? Napríklad aj komerčné poisťovne u nás majú vyňaté plnenie poistného práve v prípade, ak ochoriete z dôvodu, že ste nemali povinné očkovanie. V tom prípade Vám poisťovňa náklady na liečbu v zahraničí nepreplatí. A ako by to bolo so zodpovednosťou, ak rodič odmietne očkovanie a jeho dieťa ochorie, ale zároveň nakazí niektoré iné dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre zdravotné ťažkosti a infekcia ho ohrozí na živote? Preberie tento rodič plnú zodpovednosť za to, že ohrozil svojim konaním (podľa neho síce v záujme ochrany svojho dieťaťa pred očkovaním) iné dieťa a spôsobil tak inému dieťaťu ujmu na zdraví lebo živote? O zodpovednosti by sme mohli takto diskutovať z rôznych pohľadov. Boli už rôzne pokusy zaviesť určitý druh odškodnenia aj u nás, z dôvodu rozdielnosti legislatívy a financovania zdravotníctva je to zložitejšie. Práve pre tieto rôzne aspekty sa táto problematika určite stane predmetom mnohých diskusií a možno aj riešení v blízkej budúcnosti.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.