LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010

Peter:

Mohla by, prosím, MUDr. Urbančíková reagovať na komentár ohľadom nákazy dýchacieho ústrojenstva po očkovaní proti pneumokokom?


MUDr. Ingrid Urbančíková:

Milý Peter,

hneď v úvode musím povedať, že my, autori, nemáme v úmysle reagovať na osobné invektívy, ktoré sú zverejnené na stránke pána inžiniera. Vo Vašom prípade urobím výnimku, ale zároveň zdôrazňujem, že do budúcna sa nebudem vyjadrovať k jeho komentárom, pretože ako súdny človek viem, že pán inžinier je v plnej nevýhode z pohľadu vzdelania a praxe, aby nám bol partnerom na rovnocennú diskusiu. Mne sa to nezdá fér. Možno je to z mojej strany zbytočná slušnosť, ale nemienim to meniť ani z dôvodu, že pán inžinier túto svoju nevýhodu využíva.

V úvode svojho komentára pán inžinier píše, že som sa dopustila osobných útokov na tvorcov jeho stránky. Je osobným útokom, ak uvediem, že na túto stránku neprispieva žiadny mikrobiológ, infektológ, alebo imunológ? To, že na stránku nikto s takouto kvalifikáciou neprispieva, je jednoducho fakt. Za osobný útok skôr možno považovať agresívny spôsob, ktorým ma pán inžinier vo svojom komentári konkrétne menuje, ohovára, znevažuje moje vzdelanie a spochybňuje moju prax. Pritom ma vôbec nepozná, takže moju kvalifikáciu mu neprináleží hodnotiť – rovnako ako mne neprináleží hodnotiť jeho inžinierske schopnosti.

V prvom rade odmietam tvrdenie, že informácie na stránke Sprievodca očkovaním sú „vycucané z prsta“. Všetko, čo je na stránke uvedené, vychádza z výskumných dát a poznatkov medicíny založenej na dôkazoch, ako aj z dlhoročných skúseností nášho kolektívu v oblasti pediatrie, infektológie a epidemiológie. Sprievodca očkovaním vznikol ako publikácia a neskôr stránka pre laickú verejnosť, preto nezahlcuje čitateľa množstvom citácií, ale poskytuje jednoduché praktické informácie pre bežných čitateľov. To však neznamená, že by týmto informáciám chýbal vedecký základ. Inak by sa za túto stránku nepostavili osobnosti a inštitúcie, ktoré jej obsah preštudovali, zhodnotili a na základe toho sa túto publikáciu a stránku rozhodli podporiť.

Pán inžinier sa vo svojom komentári pýta, v čom konkrétne sú podľa mňa jeho preklady iných článkov neúplné. Trvám na tom, že jeho preklady sú z medicínskeho hľadiska často nesprávne a nie je správne vysvetlený ani ich obsah. Pre príklad netreba chodiť ďaleko: v jednom zo svojich článkov píše: „…že sa ich horné dýchacie cesty nakazia pneumokokovým kmeňom 19A…“ Pôvodný text znie: „to have nasopharyngeal (in the nasal passage and upper the throat behind the nose) acquisition of pneumococcal serotype 19A…“ Prekladateľ s medicínskym vzdelaním (možno aj bez neho) to nemôže preložiť inak ako získajú osídlenie nosohltana (nosové prieduchy a horná časť hrdla za nosom) pneumokokovým sérotypom 19A“ – čiže hovorí sa o nosičstve, ktoré sa vyskytuje bežne u 40 – 60 % detí do 5 rokov navštevujúcich kolektív, pritom nie u všetkých nosičstvo vyvolá ochorenie. V štúdii sa nehovorí o nákaze týchto detí sérotypom 19A ale o akvirácii tohto pneumokokoka – to je zásadný rozdiel v preklade ale aj v skutočnosti. V štúdii sa nepíše o deťoch, ktorým osídlenie 19A sérotypom vyvolalo nákazu (nákaza znamená infekciu, ochorenie). Hovorí sa o počte detí, ktorým izolovali z nasofaryngu sérotyp 19A. Keby to bolo preložené správne, náš čitateľ by si takú otázku možno ani nepoložil.

Článok vysvetľuje potrebu surveillance v každej krajine t.j. sledovanie sérotypov aj po zavedení očkovania novými vakcínami, zdôrazňuje, že sa u týchto detí našiel (aj keď nie signifikantne) vyšší výskyt kmeňa 19A. Na druhej strane si treba uvedomiť, že vakcinálne sérotypy sa u nich nenašli, čo je dôkazom toho, že vakcína znižuje percento nosičstva kmeňov, ktoré sú vo vakcíne. (V súčasnej dobe je už u nás dostupná aj vakcína obsahujúca sérotyp 19A.)

Ešte jedna anatomická poznámka k prekladu: nasopharynx sám nepredstavuje horné dýchacie cesty, patrí tam aj nos, všetky dutiny (maxilárne, ethmoidálne, frontálne), nosné a krčné mandle, hrtan, hltan, ucho . Podľa prekladu by aj v týchto častiach dýchacieho systému došlo k osídleniu – dokonca podľa prekladu ani nie k osídleniu, ale priamo k nákaze, čo už vôbec nie je pravda.

Ďalej ma pán inžinier obvinil, že som skorumpovaná farmaceutickou firmou. V prvom rade si dovolím upozorniť, že bez dôkazov obviňovať hocikoho z podplácania, je veľmi odvážne. Čo je ale najdôležitejšie – nemôžem byť platená za niečo, čo nerobím, keďže žiadnu „propagandistickú“ činnosť nevykonávam. Keďže som videla zomierať deti na preventabilné ochorenia očkovaním  a zaoberám sa touto problematikou už dobrých pár rokov, okrem toho pracujem roky v  ambulancii pre očkovanie v špeciálnych prípadoch, tak je logické, že mám nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti. Nie som iba slepým zástancom očkovania za každú cenu, ale rozhodne odmietam konšpiratívne teórie. Tiež nechápem, prečo sa pán inžinier pustil aj do PR agentúry, ktorá iba organizačne zastrešuje internetovú stránku Sprievodcu očkovaním (tým, že nám pošle otázku a potom pošle a uverejní odpoveď).

Čo ma však zaráža najviac je to, že pán inžinier nemá ani najmenšiu snahu si najprv zistiť fakty a až potom očierňovať ľudí, v tomto prípade členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) ÚVZ SR. PSPI je odborná pracovná skupina, ktorá má iba navrhovaciu a predkladaciu funkciu. Nemá žiadnu rozhodovaciu a už vôbec nie výkonnú moc, ktorá je realizovaná výhradne úsekmi Ministerstva zdravotníctva SR. Ťažko teda môžeme rozhodovať o type vakcíny, cenách vakcín, nebodaj priamo o nákupe pandemickej vakcíny a pod. – takéto právomoci jednoducho nemáme. V rámci pracovnej skupiny poskytujeme svoje názory na základe našich odborných znalostí v súlade s naším vedomím a svedomím. Rozhodujúce slovo má však ministerstvo. Žiadam preto pána inžiniera, aby predložil dôkazy a vymenoval konkrétne prostriedky, ktorými som vraj niektoré očkovania presadila do povinného. V opačnom prípade považujem jeho výroky za hrubé ohováranie v zmysle občianskeho práva.

Teraz k samotnej otázke čitateľa, ktorú pán inžinier rozoberá:

Ak má čitateľ pocit, že neodpovedám na otázku, tak má možnosť na to reagovať a pokračujeme v diskusii. Na svojej odpovedi trvám, pretože pneumokoková vakcína nevyvoláva ochorenie, nemá totiž patogénny potenciál. Slovíčko „priamo“ je použité na zdôraznenie, že všetko, čo je (priamo) vo vakcíne (priamo všetky jej zložky) – nič z toho nie je schopné vyvolať nákazu ani kmeňmi vo vakcíne, ani inými kmeňmi.

Pán inžinier cituje, že „Prevenar znižuje výskyt nákaz uší len o 7 %“. Zabudol však napísať, že Prevenar znižuje výskyt všetkých nákaz uší, t.j. vyvolaných všetkými vírusovými a bakteriálnymi patogénmi, nielen pneumokokmi) o 7 %. Údaj je zo štúdie NCKP- americkej, podľa štúdie fínskej (FinOM) je to o 6 %, podľa štúdie POET s 11-valentnou vakcínou je to o 33 %. Pritom nespomína, že účinnosť vakcíny proti zápalu uší, vyvolaného sérotypmi, ktoré sú vakcíne, je podľa fínskej štúdie 57 %, podľa POET  – 57,6 %. Takže kto „zahmlieva“? Nie som demagóg, ani nezamlčiavam žiadne fakty, nemám na to totiž dôvod. Som lekár, ktorý už niečo za tie roky videl a zažil, nehovoriac o mojich kolegoch.

Pán inžinier prirovnal moju odpoveď ku komunistickej propagande, keďže ľudia na Západe majú podľa neho väčšiu slobodu v očkovaní. Zabudol však napísať, že sloboda v týchto krajinách je draho zaplatená v spoplatnení zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie neočkovať znamená v niektorých krajinách vylúčenie z kolektívu, zo školy (preto sú neočkované rôzne náboženské, etnické komunity, ktoré majú vlastné školy a pod. a hlásené epidémie sa potom vyskytujú práve v takýchto lokalitách). V niektorých krajinách si za zdravotnú starostlivosť poriadne priplácajú (nie všetko je totiž hradené zdravotnými poisťovňami v plnom rozsahu, pokiaľ nemáte uzavretú komerčnú a poriadne drahú poistku). Preto si každý rozmyslí, či uprednostní prevenciu pred liečbou a následnou starostlivosťou. Z tohto dôvodu je vysoká zaočkovanosť aj v tých krajinách, kde nie je presne zadefinované povinné očkovanie. Prečo napríklad v Rakúsku je vysoká zaočkovanosť populácie proti kliešťovej encefalitíde, aj keď si ju sami občania platia? Lebo zdravotná starostlivosť alebo ekonomické dôsledky možnej invalidity po infekcii sú neporovnateľné nielen z ekonomického ale aj sociálneho aspektu. Súhlasím však s tým, že socializmus tu existuje, pokiaľ ide o myslenie ľudí na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a podľa diktovaných podmienok v zmysle práv a žiadnych povinností.

Napádať medzinárodné odporúčania na očkovanie, ktoré sú vydávané odborníkmi v pediatrii a príbuzných odboroch, priamo cez CDC alebo ECDC, už ťažko komentovať. Základná prednáška z imunológie objasní, prečo sú najmä polysacharidové antigény baktérií slabo imunogénne a prečo sa má očkovať aj po ochorení na pneumokokovú invazívnu infekciu.

Nerozumiem, kde sa berie v človeku toľko agresivity a zloby voči ľuďom, ktorých ani nepozná (očiernil už viacero mojich kolegov predtým). Keby tejto skupinke skutočne záležalo na veci, tak by sa snažili nájsť spoločnú reč a nesústredili by sa iba na agresívne výpady a nadávky. Títo ľudia totiž nikdy nebudú niesť zodpovednosť za zdravie jednotlivca ani celej populácie – na rozdiel od lekárov, ktorí liečia a na rozdiel od verejných zdravotníkov, ktorí majú povinnosť realizovať opatrenia na ochranu zdravia.

Na záver jedna poznámka: robiť, čítať alebo prekladať štúdie a sedieť na internete je jedna vec, ale druhá vec je realita. Pred 3 mesiacmi zomrelo u nás v nemocnici neočkované 8-mesačné dojča na pneumokokovú sepsu a meningitídu vyvolanú sérotypom obsiahnutým vo vakcíne. Preto vidíme zmysel našej práce s kolegami v oblasti prevencie, aj napriek tomu, že za to máme aj takúto odozvu.

S pozdravom

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.