Povinné očkovanie

Aktuálny očkovací kalendár

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2019)

Ročník narodenia

Vek

Druh očkovania

Typ očkovania

2019

v 3. mesiaci života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
Vírusová hepatitída B
Invazívne hemofilové nákazy
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

1. dávka
(základné očkovanie)

v 5. mesiaci života

2. dávka
(základné očkovanie)

v 11. mesiaci života

3. dávka
(základné očkovanie)

2018

od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života

Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)

základné očkovanie

2014

v 6. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna
(DTaP-IPV)

preočkovanie

2009

v 11. roku života

Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)

preočkovanie

2007

v 13. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna
(dTaP-IPV)

preočkovanie

X

Dospelí vo veku 30 rokov

Záškrt, tetanus
(dT**)

preočkovanie
každých 15 rokov

Poznámky:

* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugová vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

 

DetskeChoroby.sk

Nenašli ste na webe odpoveď na svoju otázku?

Napíšte nám svoju otázku a poraďte sa s odborníkom!

Captcha

Viac informácií o nahlásení nežiaducich účinkov nájdete tu.

Poslať článok priateľovi