LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam

O ochoreniach

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je najčastejšou príčinou závažných infekcií a aj úmrtí na infekciu u detí v prvých rokoch života. Baktéria pneumokoka spôsobuje život ohrozujúce infekcie ako hnisavý zápal mozgových blán, celkovú otravu krvi a závažné ochorenia ako sú zápaly pľúc a  hnisavé zápaly stredného ucha. Proti pneumokokom sa deti plošne očkujú od roku 2009. Dovtedy toto očkovanie nebolo plne hradené poisťovňami a očkované boli len deti s poruchami imunity a na žiadosť rodičov.

Pneumokok môže zanechať na chorom vážne trvalé následky. Najzávažnejšie je nervové poškodenie s porušeným vývojom dieťaťa a poškodenie zmyslových orgánov. Pneumokoky sú zároveň najčastejšou príčinou množstva bežných bakteriálnych infekcií. Pneumokokové ochorenia sú čím ďalej, tým ťažšie liečiteľné antibiotikami, pretože baktérie sa proti nim stávajú odolné.

Očkovanie na Slovensku

Pre deti do 5 rokov (10-valentná), resp. do 17 rokov (13-valentná) sú určené konjugované pneumokokové vakcíny. Tento typ vakcíny, vzniká spojením (konjugáciou) dvoch zložiek – polysacharidu pneumokoka a bielkovinového nosiča. Takáto vakcína je schopná vyvolať silnejšiu imunitnú odpoveď a zároveň je účinná už u najmenších detí. Od roku 2011 sa môže 13-valentná pneumokoková konjugovaná vakcína použiť už aj u dospelých nad 50 rokov.

U detí s vysokým rizikom pneumokokovej infekcie po 2. roku života sa môže použiť pneumokoková polysacharidová vakcína, pričom tvorba protilátok medzi 2. a 5. rokom je slabšia. Vakcínou sa bežne očkujú starší dospelí.

Kedy sa očkuje proti pneumokokom?

Plošné očkovanie proti pneumokokom u dojčiat sa vykonáva konjugovanou pneumokokovou vakcínou v schéme podľa platného očkovacieho kalendára. Ideálne je očkovanie zároveň s očkovaním hexavakcínou v 3. (4.), 5. (6.) a 11. (12.) mesiaci. Plošné očkovanie proti pneumokokom sa môže vykonávať 13-valentnou (chráni voči 13 typom pneumokoka) alebo 10-valentnou konjugovanou pneumokokovou vakcínou (chráni voči 10 typom pneumokoka).

Očkovanie detí starších ako jeden rok sa vykonáva schémou očkovania, ktorá zodpovedá príslušnému veku. 13-valentná vakcína je schválená pre očkovanie detí do 17 rokov veku a dospelých nad 50 rokov, 10-valentná vakcína pre očkovanie detí do 5 rokov veku. Preočkovanie po realizácii schválenej schémy očkovania nie je potrebné. Pneumokoková polysacharidová vakcína sa môže použiť na očkovanie osôb starších ako 2 roky, odporúča sa preočkovanie každých 3 – 5 rokov.

Kto nemôže byť očkovaný proti pneumokokom?

 • Deti, ktoré pri predchádzajúcom očkovaní proti pneumokokom mali závažnú alergickú reakciu alebo majú zistenú ťažkú alergiu na niektorú zložku vakcíny.
 • Deti so stredne závažným a závažným akútnym ochorením – u nich sa očkovanie odloží a zaočkujú sa neskôr, keď sú už zdravé.

Aké sú vedľajšie účinky očkovania proti pneumokokom?

 • Približne každé štvrté dieťa má začervenanie a bolestivý opuch v mieste vpichu.
 • Asi tretina detí má zvýšenú teplotu do 38°C.
 • Niektoré deti majú zníženú chuť do jedla, hnačku a môžu by ospalé alebo podráždené.

Závažné vedľajšie účinky po očkovaní proti pneumokokom konjugovanou vakcínou neboli zistené.

 

 

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.