LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Čo nám prinieslo očkovanie?

Očkovanie nám prinieslo kontrolu nad nebezpečnými infekčnými chorobami, ktoré boli ešte prednedávnom najčastejšou príčinou smrti nielen detí, ale aj dospelých. Medzi prvé očkovacie látky zachraňujúce naše zdravie patrila vakcína proti pravým kiahňam. Pravé kiahne sa nazývali aj čierna smrť a ľudstvo niekoľkokrát bojovalo s obrovskými epidémiami tejto choroby. Zo všetkých infekčných chorôb práve pravé kiahne zabili najviac ľudí. Po očkovaní proti kiahňam nasledovali očkovacie látky proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu.

V roku 1958 bolo na Slovensku (bývalej ČSR) zavedené povinné očkovanie detí proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. V krátkom čase bola dosiahnutá takmer 100 % preočkovanosť detí a od roku 1961 tieto choroby u nás prakticky vymizli – až na ojedinelé prípady čierneho kašľa, tuberkulózy alebo tetanu. Pri súčasnej preočkovanosti aj inými vakcínami je výskyt príslušných infekčných ochorení u našich detí minimálny. Treba si však uvedomiť, že vo svete nie je situácia zďaleka taká dobrá. Vo svete sa každoročne narodí okolo 130 miliónov detí – z nich 30 miliónov nemá prístup k žiadnemu očkovaniu. Hoci sa koncom 20. storočia situácia v zaočkovanosti detí vo svete zlepšila, v súčasnosti je trend poklesu zaočkovanosti. Výsledkom toho sú epidémie rôznych infekčných ochorení.

Nie je to pritom len problém rozvojových krajín, ale aj vyspelých štátov sveta (Japonsko, USA aj európske krajiny). Napríklad v Nemecku a Taliansku sa každoročne vyskytujú epidémie osýpok, čierneho kašľa a iných ochorení. Tieto prepuknú tam, kde sa objaví populácia nezaočkovaných jedincov – detí alebo dospelých, a teda vznikne tzv. “vakcinačná diera”. Geografická vakcinačná diera vznikne v určitej oblasti, v ktorej sa zníži počet zaočkovaných jedincov, čo umožňuje šírenie infekcie. Veková vakcinačná diera vznikne, ak sa zanedbá očkovanie určitej vekovej skupiny ľudí, náchylných na dané ochorenie.

V krajinách, kde sú ľudia očkovaní a v tom prípade chránení voči infekčným chorobám, klesol počet chorých takmer na nulu. Čím viac ľudí je zaočkovaných, tým je menšia možnosť stretnúť sa s touto chorobou. Tým, že sa očkujú jednotlivci je chránená celá spoločnosť a musí vynakladať menej peňazí na liečenie chorôb, proti ktorým sa dá veľmi jednoducho zaočkovať.

To, že sa v súčasnosti u nás a vo svete nevyskytujú niektoré infekčné ochorenia a epidémie, nie je preto, že by vývojom či zásluhou hygienických opatrení tieto ochorenia jednoducho vymizli. Tieto choroby sú pod kontrolou práve vďaka očkovaniu.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.