LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Je bezpečné podať viacero vakcín naraz?

Áno, úroveň imunity dojčiat aj starších detí a kvalita súčasných vakcín väčšinou umožňuje podávať viaceré vakcíny naraz. Ide o tzv. simultánne podávanie vakcín. Platí to vtedy, ak podávame neživú vakcínu po inej živej alebo neživej vakcíne. V týchto prípadoch je potvrdené, že imunitná odpoveď na jednu vakcínu sa vzájomne nekríži s imunitnými odpoveďami na ďalšie vakcíny. Zvyčajne nedochádza ani k zníženiu imunitnej odpovede na protilátky, ani sa nevyskytujú vo zvýšenej miere nežiaduce účinky.

Medzi dvoma živými vakcínami je všeobecne odporúčaný odstup 4 týždne, závisí to od konkrétnych vakcín, pri očkovaní neživou vakcínou môže byť živá vakcína podaná aj bez odstupu (simultánne).

Kedy sa odporúča simultánne podanie vakcín?

V prípade, ak hrozí kontakt s viacerými infekciami, ak plánujete cestu do zahraničia a ak je pravdepodobné, že očkovaná osoba sa už nedostaví na ďalšie očkovanie.

Aký je postup pri simultánnom očkovaní?

Vždy treba použiť osobitné striekačky a ihly a očkovať na odlišné končatiny. Jednotlivé vakcíny sa nesmú miešať v jednej striekačke, pokiaľ to nie je schválené výrobcom.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.