LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Kedy je možné odložiť očkovanie?

Termíny pravidelného očkovania sú stanovené na základe vedeckých poznatkov, ktoré zohľadňujú jeho hlavný cieľ – zaistiť včasnú ochranu pred závažnými infekčnými ochoreniami. Prevažná väčšina chorôb, proti ktorým sú deti očkované už v dojčenskom veku, má tým závažnejší priebeh, čím je dieťa mladšie. Platí to najmä o čiernom kašli, hemofilových a pneumokokových infekciách, po roku o osýpkach, mumpse aj chrípke. Ich priebeh môže byť ťažký, s trvalými následkami a niekedy ohrozujúci život. Infekcia žltačkou typu B u dojčiat prechádza až v 90 % do chronickej formy, ktorá natrvalo poškodí pečeň.

Graf výskytu invazívnych pneumokokových ochorení podľa veku má tvar písmena U. Najohrozenejšie skupiny sú malé deti a starí ľudia. U rodičov a niekedy aj u zdravotníkov sa však čoraz častejšie stretávame so snahou neočkovať, prípadne odložiť očkovanie na neskorší termín. Za akých okolností je teda možné odložit očkovanie a kedy by sa naopak odkladať nemalo?

Graf č. 1

“U” tvar krivky výskytu invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) podľa veku (epis.sk) v rokoch 2011 – 2014 na Slovensku (Najvyšší výskyt je v prvom roku života a stúpa po 55. roku života)

Dôvody neočkovania – kontraindikácie očkovania môžu byť trvalé alebo dočasné. Pri trvalých nemôže byť jedinec očkovaný vôbec (napr. je imunokompromitovaný, alergický na niektorú zložku vakcíny, príp. vakcína u neho nedokáže navodiť želanú odpoveď). Pri dočasných ide o odklad na rôzne dlhý čas. V tejto stati sa zaoberáme dočasnými kontraindikáciami.

Dočasný odklad očkovania má dva dôvody:

 1. Pri očkovaní počas ochorenia by sa nedali rozlíšiť prípadné reakcie od choroby.
 2. Je predpoklad, že by očkovanie nebolo dostatočne účinné.


Najčastejšími príčinami odkladu sú:

 • akútne ochorenie dieťaťa (vírusové, bakteriálne, s užívaním antibiotík, vysokými teplotami ai.),
 • závažné ochorenie, spojené s poruchou imunity, užívaním liekov potláčajúcich imunitné reakcie (zápal obličiek, reumatické, onkologické, systémové ochorenie),
 • poruchy látkovej výmeny vo včasnom nekompenzovanom štádiu (napr. začínajúca cukrovka),
 • poruchy centrálneho nervového systému v aktívnej nekompenzovanej fáze (nestabilizovaná epilepsia, záchvatové ochorenia s neuzatvorenou diagnózou a liečbou),
 • závažné akútne alergické ochorenia v záchvate (astmatický status, akútna urtikária, Quinckeho opuch), závažné prechodné poruchy imunity,
 • iné závažné zdravotné okolnosti (úraz, operácie, nejasné diagnostické stavy).


V praxi sa však očkovanie odkladá aj v situáciách, ktoré kontraindikáciou nie sú a očkované by mali byť:

 • údaj o mozgových kŕčoch v rodine, alebo u dieťaťa v minulosti,
 • reakcie pri prvých dávkach očkovania, ktoré nespadajú do kontraindikácií,
 • stabilizovaná epilepsia na liečbe,
 • dlhodobá antibiotická profylaxia,
 • alergické ochorenia – astma, peľová nádcha, na liečbe a mimo záchvatu,
 • dlhodobá liečba steroidnými hormónmi v stabilizovanom stave,
 • prekonanie čierneho kašľa, osýpok, ružienky, mumpsu, detských kiahní – nezaručuje imunitu,
 • predčasne narodené deti, predĺžená novorodenecká žltačka, vrodené vývojové chyby, detská mozgová obrna – majú byť očkované v riadnych kalendárnych termínoch, pretože sú infekciami viac ohrozené,
 • deti tehotných matiek a deti, ktoré sú dojčené,
 • deti s neistým očkovaním v minulosti treba zaočkovať.

V každom prípade platí zásada, že prípadný odklad očkovania je na zvážení a odporučení ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý najlepšie pozná jeho zdravotný stav.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.