LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Kedy je možné odložiť očkovanie?

Termíny pravidelného očkovania sú stanovené na základe vedeckých poznatkov, ktoré zohľadňujú jeho hlavný cieľ – zaistiť včasnú ochranu pred závažnými infekčnými ochoreniami. Prevažná väčšina chorôb, proti ktorým sú deti očkované už v dojčenskom veku, má tým závažnejší priebeh, čím je dieťa mladšie. Platí to najmä o čiernom kašli, hemofilových a pneumokokových infekciách, po roku o osýpkach, mumpse aj chrípke. Ich priebeh môže byť ťažký, s trvalými následkami a niekedy ohrozujúci život. Infekcia žltačkou typu B u dojčiat prechádza až v 90 % do chronickej formy, ktorá natrvalo poškodí pečeň.

Graf výskytu invazívnych pneumokokových ochorení podľa veku má tvar písmena U. Najohrozenejšie skupiny sú malé deti a starí ľudia. U rodičov a niekedy aj u zdravotníkov sa však čoraz častejšie stretávame so snahou neočkovať, prípadne odložiť očkovanie na neskorší termín. Za akých okolností je teda možné odložit očkovanie a kedy by sa naopak odkladať nemalo?

Graf č. 1

“U” tvar krivky výskytu invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) podľa veku (epis.sk) v rokoch 2011 – 2014 na Slovensku (Najvyšší výskyt je v prvom roku života a stúpa po 55. roku života)

Dôvody neočkovania – kontraindikácie očkovania môžu byť trvalé alebo dočasné. Pri trvalých nemôže byť jedinec očkovaný vôbec (napr. je imunokompromitovaný, alergický na niektorú zložku vakcíny, príp. vakcína u neho nedokáže navodiť želanú odpoveď). Pri dočasných ide o odklad na rôzne dlhý čas. V tejto stati sa zaoberáme dočasnými kontraindikáciami.

Dočasný odklad očkovania má dva dôvody:

 1. Pri očkovaní počas ochorenia by sa nedali rozlíšiť prípadné reakcie od choroby.
 2. Je predpoklad, že by očkovanie nebolo dostatočne účinné.


Najčastejšími príčinami odkladu sú:

 • akútne ochorenie dieťaťa (vírusové, bakteriálne, s užívaním antibiotík, vysokými teplotami ai.),
 • závažné ochorenie, spojené s poruchou imunity, užívaním liekov potláčajúcich imunitné reakcie (zápal obličiek, reumatické, onkologické, systémové ochorenie),
 • poruchy látkovej výmeny vo včasnom nekompenzovanom štádiu (napr. začínajúca cukrovka),
 • poruchy centrálneho nervového systému v aktívnej nekompenzovanej fáze (nestabilizovaná epilepsia, záchvatové ochorenia s neuzatvorenou diagnózou a liečbou),
 • závažné akútne alergické ochorenia v záchvate (astmatický status, akútna urtikária, Quinckeho opuch), závažné prechodné poruchy imunity,
 • iné závažné zdravotné okolnosti (úraz, operácie, nejasné diagnostické stavy).


V praxi sa však očkovanie odkladá aj v situáciách, ktoré kontraindikáciou nie sú a očkované by mali byť:

 • údaj o mozgových kŕčoch v rodine, alebo u dieťaťa v minulosti,
 • reakcie pri prvých dávkach očkovania, ktoré nespadajú do kontraindikácií,
 • stabilizovaná epilepsia na liečbe,
 • dlhodobá antibiotická profylaxia,
 • alergické ochorenia – astma, peľová nádcha, na liečbe a mimo záchvatu,
 • dlhodobá liečba steroidnými hormónmi v stabilizovanom stave,
 • prekonanie čierneho kašľa, osýpok, ružienky, mumpsu, detských kiahní – nezaručuje imunitu,
 • predčasne narodené deti, predĺžená novorodenecká žltačka, vrodené vývojové chyby, detská mozgová obrna – majú byť očkované v riadnych kalendárnych termínoch, pretože sú infekciami viac ohrozené,
 • deti tehotných matiek a deti, ktoré sú dojčené,
 • deti s neistým očkovaním v minulosti treba zaočkovať.

V každom prípade platí zásada, že prípadný odklad očkovania je na zvážení a odporučení ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý najlepšie pozná jeho zdravotný stav.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.