LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Aké očkovania potrebujem pred cestou do zahraničia?

Pred cestou do zahraničia by ste mali venovať špeciálnu pozornosť očkovaniu, ktoré vám môže ušetriť množstvo nepríjemnosti s infekčnými ochoreniami vyskytujúcimi sa v danej krajine. Očkovanie cestovateľov je veľmi individuálne a očkujúci lekár musí brať do úvahy destináciu, charakter a dĺžku pobytu, ako aj váš zdravotný stav.

Očkovanie by ste mali začať riešiť najneskôr 6 – 8 týždňov pred odchodom, keďže niektoré očkovania je potrebné podať vo viacerých dávkach s dostatočným odstupom. Pred návštevou očkovacieho centra kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára ohľadom platnosti očkovania proti tetanu, záškrtu a detskej obrne. Ak uplynula platnosť týchto očkovaní, preočkuje vás.

Ako prvé sa vykonáva povinné očkovanie. Pre cestovateľov je povinné len očkovanie proti žltej zimnici, ktoré je potrebné absolvovať najneskôr 10 dní pred príchodom do inej krajiny. Pútnici vstupujúci do Mekky sa povinne očkujú aj proti meningokokovým infekciám, pre ostatných cestovateľov je toto očkovanie len odporúčané. Po absolvovaní povinných očkovaní sa pristupuje k odporúčaným, kde patrí očkovanie proti hepatitíde typu A a B, brušnému týfusu, detskej obrne, záškrtu, meningokokovej meningitíde, besnote, japonskej encefalitíde, cholere a chrípke. Odporúčané očkovania môže vykonať a zaznamenať do medzinárodného očkovacieho preukazu aj váš ošetrujúci lekár.

Prehľad odporúčaní pre očkovanie do zahraničia z hľadiska veku a krajiny pobytu:

Cholera

 • očkovanie sa odporúča pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu


Žltá zimnica (starší ako 1 rok)

 • Afrika
 • stredná a južná Amerika


Poliomyelitída (starší ako 30 rokov)

 • južná a juhovýchodná Ázia


Meningokoková meningitída

 • rovníková Afrika
 • očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky (Saudská Arábia)


Japonská encefalitída

 • dlhodobé pobyty vo východnej a juhovýchodnej Ázii


Brušný týfus

 • dlhodobé pobyty v Ázii (predovšetkým v Indii), Afrike, Strednej a Južnej Amerike
 • očkovanie sa odporúča aj v prípade zlých hygienických podmienok a nedostupnosti pitnej vody v mieste pobytu


Záškrt (starší ako 40 rokov)

 • očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblastiach epidemického výskytu


Vírusová hepatitída typu A (do 54 rokov)

 • dlhodobé pobyty v krajinách s vysokým výskytom infekcie – Afrika, Ázia, Stredomorie, Stredný východ, stredná a južná Amerika
 • očkovanie sa odporúča aj v prípade nízkeho hygienického štandardu v mieste pobytu


Vírusová hepatitída typu B

 • dlhodobé pobyty vo vysoko endemických oblastiach – Afrika, južná a stredná Amerika, Blízky východ, juhovýchodná Ázia, ostrovy Tichého oceánu

 

Pred cestou do zahraničia kontaktujte príslušné pracovisko, ktoré vám zostaví individuálny očkovací plán a vydá vám medzinárodný očkovací preukaz:


Bratislava

Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o.
Teslova 33, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4463 5473
Mobil: +421 915 889 054
E-mail: bakos@inocem.sk
Web: www.inocem.sk

Poliklinika cudzokrajných chorôb, Zama s.r.o.
Americké námestie 3, 811 08 Bratislava

Tel.: +412 2 5296 2732, +421 2 5292 5688
Fax: +421 2 5296 2732

Martin

Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Kollárova 2, 036 59 Martin

Tel./Fax: +421 43 413 3987
E-mail: szilagyiova@jfmed.uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk

Košice

Stredisko pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu
Rastislavova 43, Košice

Tel.: +421 55 615 2204
Fax: +421 55 615 2229
E-mail: occh@fnlp.sk

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.