LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Ako si vybrať z rôznych vakcín?

U niektorých očkovaní je možnosť vybrať si z ponuky viacerých očkovacích látok. Niekedy sú si očkovacie látky veľmi podobné a prakticky rovnocenné, vtedy výber nie je dôležitý. Ide napríklad o vakcínu proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR) alebo hexavakcínu. Inokedy sú však vakcíny rozdielne z hľadiska:

 • šírky ochrany (vakcína chráni proti širšiemu počtu vyvolávateľov v rámci jedného ochorenia – napríklad pneumokokové infekcie, infekcie ľudským papilómavírusom, rotavírusové infekcie),
 • kvality imunitnej ochrany (zosilnené konjugované vakcíny oproti jednoduchým polysacharidovým – pneumokokové a meningokokové infekcie),
 • vyskytuje sa aj kombinácia oboch uvedených možností (pneumokokové a meningokokové infekcie).

Výber očkovacích látok sa priebežne mení. Niektoré vakcíny používané v minulosti už nie sú dostupné a naopak, prichádzajú nové očkovacie látky. V dohľadnej dobe budú v Európe registrované nové vakcíny proti HPV a meningokokom. Teraz vysvetlíme rozdiely medzi vakcínami aktuálne používanými v rámci povinného a odporúčaného očkovania. Výber vakcíny samozrejme odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Povinné očkovanie

Pneumokokové ochorenia

K prevencii pnemokokových ochorení sú dostupné 3 vakcíny:

 • Polysacharidová 23-zložková (valentná) je určená na prevenciu ochorení proti 23 kmeňom baktérie pneumokoka. Má slabšiu imunitnú odpoveď ako konjugované pneumokokové vakcíny. Môže sa podávať u detí starších ako 2 roky a u dospelých, pričom sa používa najmä u starých ľudí. Pre stanovené rizikové skupiny je hradená zdravotnou poisťovňou.
 • Konjugovaná 10-valentná je určená na prevenciu proti 10 kmeňom pneumokoka. Vďaka konjugácii vyvoláva silnejšiu a trvácnejšiu imunitnú odpoveď u mladších detí. Podáva sa u detí od 6 týždňov do 2 rokov života. Je plne hradená v pravidelnom povinnom očkovaní.
 • Konjugovaná 13-valentná je určená na prevenciu proti 13 kmeňom pneumokoka (tým, ktoré sú obsiahnuté v desaťvalentnej vakcíne a navyše proti trom ďalším). Podáva sa deťom od 6 týždňov veku. V pravidelnom povinnom očkovaní je čiastočne hradená zo zdravotného poistenia. Určená je aj pre celý detský a dospelý vek.

Šesťzložková (hexavalentná) vakcína – proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemo filovej infekcii a žltačke typu B

Registrované sú 2 vakcíny, sú prakticky rovnocenné.

Osýpky, príušnice, ružienka (MMR vakcína)

Registrované sú 2 vakcíny, sú prakticky rovnocenné.

Odporúčané očkovanie

Rotavírusové infekcie

K prevencii sú dostupné dve vakcíny:

 • Jednozložková – podáva sa dvakrát, očkovanie je potrebné ukončiť do 24 týždňov veku
 • Päťzložková – podáva sa trikrát, očkovanie je potrebné ukončiť do 32 týždňov veku

Meningokokové infekcie

Na prevenciu sú dostupné viaceré vakcíny:

 • Polysacharidová proti kmeňom A + C má slabšiu imunitnú odpoveď ako konjugované vakcíny (podobne ako vakcíny u pneumokokových ochorení). Je určená od veku 18 mesiacov, podáva sa jedenkrát a preočkuje sa o 2 – 4 roky. V dobe konjugovaných meningokokových vakcín sa používa obmedzene.
 • Konjugovaná vakcína proti kmeňu C určená pre deti od 2 mesiacov, adolescentova dospelých. Do jedného roku života sa očkuje dvomi dávkami a neskôr sa podáva jedna posilňovacia dávka. Po jednom roku veku sa podáva iba jedna dávka.
 • Konjugovaná štvorzložková vakcína proti kmeňom A, C, W-135 a Y sa podáva u detí starších ako jeden rok. Očkuje sa jednou dávkou.
 • Konjugovaná vakcína proti kmeňu B je v EÚ registrovaná, na Slovensku zatiaľ nie je dostupná.

Ludský papilomavírus (HPV)

Dostupné sú dve očkovacie látky:

 • Dvojzložková chráni proti infekciám spôsobených typom 16 a 18. Tieto dva typy sa zúčastňujú aj na vzniku iných zhubných ochorení u oboch pohlaví.
 • Deväťzložková vakcína chráni proti 9 typom HPV vrátane typov 6, 11, 16, 18. Je určená na ochranu pred vznikom karcinómov postihujúcich krčok maternice, konečník a pred vznikom genitálnych bradavíc. Je určená pre dievčatá a chlapcov od 9 rokov veku.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.