LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Aktuálny očkovací kalendár

Očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2021)

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania

2021

v 3. mesiaci života
Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
Vírusová hepatitída B
Invazívne hemofilové nákazy
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)*
1. dávka
(základné očkovanie)
v 5. mesiaci života
2. dávka
(základné očkovanie)
v 11. mesiaci života
3. dávka
(základné očkovanie)

2020

od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
základné očkovanie

2016

v 6. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie

2011

v 11. roku života Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
preočkovanie

2009

v 13. roku života Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie

X

Dospelí vo veku 30 rokov
Záškrt, tetanus
(dT**)
preočkovanie
každých 15 rokov


Poznámky:

* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugová vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj:

Úrad verejného zdravotníctva SR

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.