LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovacie látky obsahujú nebezpečnú ortuť

Ortuť (Hg) je súčasťou životného prostredia. Prirodzeným vyparovaním zo zemskej kôry sa uvoľňuje do ovzdušia. Ľudia sú vystavení účinkom ortuti hlavne v dvoch formách: ortuťové výpary a metylortuť (ortuť v organických zlúčeninách).

Ortuť sa nachádza v ľudskom tele v množstve 1 až 10 mg/kg. Resorbuje sa dýchacími cestami (pary elementárnej Hg a zlúčeniny Hg), ale aj neporušenou  kožou a tráviacim traktom. Inhaláciou ortuťových pár sa do organizmu dostáva takmer 80 %.  Príležitostné požitie kovovej ortuti nie je škodlivé. Nebezpečné je však najmä zahriatie a rozliatie ortute (preto sa zakázalo používanie ortuťových teplomerov, lebo je vysoké riziko ich rozbitia a následnej inhalácie ortuťových pár).

Zdrojom kontaminácie človeka Hg je najmä potrava, ovzdušie alebo voda. V potravinách sú toxické najmä alkyl- a metylortuť, nachádzajúca sa najmä v rybách. Ortuť sa nachádza vo väčšom množstve aj v pečeni a obličkách zvierat.

Nebezpečná je však dlhodobá expozícia vysokými dávkami – najmä v oblastiach, kde je kontaminované prostredie, potom sú vysoké koncentrácie ortuti vo vode, ovzduší, zelenine, hubách ale aj u zveri, žijúcej v tejto oblasti, ľudí nevynímajúc. Z gastrointestinálneho traktu sa vstrebáva skoro 100 % metylortuti, preniká i kožou a placentou. Po chronickej expozícii je až 10 % celkového depa lokalizované v mozgu, v krvi sa 90 % viaže na erytrocyty.

Deti dlhodobo exponovaných matiek metylortuťou (chronické otravy) počas tehotenstva môžu mať po narodení neurologické ťažkosti. Dlhodobá prenatálna expozícia metylortuti môže byť v neskoršom období príčinou porúch učenia a abnormálneho správania. Všeobecne sa preto napríklad neodporúča tehotným ženám a deťom do veku 6 rokov konzumovať veľa morských rýb a živočíchov.

V dôsledku toxicity ortuti sa mnohokrát diskutovala téma prítomnosti tiomerzalu – ako konzervačnej látky v očkovacích látkach. V roku 1999 sa v USA objavili obavy z expozície ortuti po očkovaní vakcínami obsahujúcimi tiomerzal. Vychádzali z toho, že kumulatívne množstvo ortuti po očkovaní dojčiat všetkými odporúčanými dávkami vakcín s obsahom tiomerzalu by mohlo prekročiť bezpečnostný limit, ktorý stanovil americký úrad pre metylortuťové zlúčeniny. Tiomerzal sa metabolizuje v organizme na  etylortuť. Farmakokinetika etyl- a metylortuťovýh zlúčenín sa do istej miery líši. Predovšetkým biologický polčas rozpadu etylortuti je omnoho kratší, než polčas rozpadu metylortuti . Expozícia etylortuťou, ktorá prenikne do krvi, je teda pomerne krátka.

Áno, mnohé očkovacie látky obsahovali a niektoré aj dnes obsahujú tiomerzal, čo je dezinfekčná látka, ktorá zabraňuje bakteriálnemu znečisteniu vakcíny pri jej opakovanom napichovaní z ampulky. Vo vakcínach sa používa už 85 rokov, podobne ako aj v očných kvapkách.

Tiomerzal obsahuje organickú ortuť – etylortuť. Všetky reči o jeho toxicite spôsobila skutočnosť, že preparát metylortuti, ktorá má iné chemické zloženie, sa používa ako postrek rastlín a je toxický. Vedci vo viacerých výskumoch porovnávali etylortuť – tiomerzal a metylortuť – postrek a výsledky jednoznačne preukázali na ich rozličné pôsobenie v tele.

Vo svete bola všetka toxicita organickej ortuti študovaná a odvodená  od metylortuti obsiahnutej v pesticídoch a aj bojových látkach (defoliantoch ako napr. Agent Orange). Ukázalo sa, že:

  • Toxicita stopovej ortuti prichádza do úvahy hlavne v období od druhej polovice gravidity do 6. mesiaca veku, kedy je mozog detí a vývoj najnáchylnejší na jej pôsobenie. Ide však o toxické pôsobenie metylortuti a pri ekologických haváriách (napr. Minimata disease v Japonsku a Irak, kde sa piekol chlieb z múky obilia namoreného proti plesniam na siatie).
  • Ako je uvedené, toxicita tiomerzalu bola odvodená od metylortuti. Štúdie s etylortuťou (tiomerzalom) jednoznačne preukázali, že sa táto z tela vylučuje podstatne rýchlejšie a pre experimentálne zvieratá ani vo vysokých dávkach nepreukázala toxicitu.
  • Príjem ortuti v strave aj malých detí mnohonásobne prekračuje expozičné dávky vakcináciou. Je dokázané, že konzervy rýb z Baltického mora sú až v 90 % nad limitmi EPA, dokonca vstrebaná ortuť z amalgámových zubných výplní je mnohonásobne vyššia ako deklarované riziká tiomerzalu.

Čo je však dôležité, súčasné moderné vakcíny zaradené v našom očkovacom programe tiomerzal neobsahujú vôbec, alebo je udané iba malé stopové množstvo. Dôvod je logický a jednoduchý. Očkovacie látky sú v jednorazových predplnených striekačkách.

Pozri aj:

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.