LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovanie proti osýpkam vedie k autizmu

Tejto téme sa vo svete venovala a venuje neutíchajúca pozornosť. Je to pre podobné dôvody ako pri cukrovke. Výskyt autizmu u detí sa v posledných desaťročiach významne zvýšil – hlavne v druhom roku života. V tom istom období sa realizuje očkovanie proti osýpkam – opäť časová zhoda.

Autizmus je chronická vývojová porucha charakterizovaná ťažkosťami v sociálnych vzťahoch, komunikácii, v schopnosti primerane reagovať v bežných situáciách a v rôznych činností, či nadmernom viazaní sa na určité záujmy. Hoci príčiny autizmu sú z veľkej časti neznáme, štúdie v rodinách a štúdie dvojčiat ukázali, že genetický podklad hrá pri vzniku zásadnú úlohu. Navyše, u detí s neskôr diagnostikovaným autizmom sa zistili zvýšené aktivity neuropeptidov a neurotrofínov v perinatálnom období. Je predpoklad, že prenatálne alebo perinatálne faktory, prípadne oboje, majú väčší význam ako narušenie neskôr po narodení. Pretože autistické prejavy sa všeobecne spozorujú v druhom roku života, niektorí vedeckí pracovníci a rodičia sa zamerali na úlohu MMR vakcíny (osýpky, mumps, rubeola), MMR vakcína je totiž prvá podávaná v tomto období.

Do pozornosti sa MMR vakcína (špecificky osýpková zložka) dostala v roku 1998, kedy bola publikovaná štúdia Dr. Andrewa Wakefielda v odbornom časopise The Lancet s predpokladaným súvisom medzi chronickým zápalom čreva a regresívnou vývojovou poruchou. Bolo urobených mnoho epidemiologických štúdií (hneď prvá štúdia, ktorú ešte v roku 1998 realizovali vo Veľkej Británii, nepotvrdila súvis očkovania MMR so vznikom autizmu), ani jedna z doteraz urobených štúdií nezistila súvis autizmu s očkovaním MMR. Zistilo sa, že Dr. Wakefield podvádzal (napríklad niektoré deti mali príznaky autizmu už pred očkovaním MMR, došlo k falšovaniu výsledkov pri výskume), prípad sa dostal pred britskú lekársku radu (komoru) a vďaka početným zasadnutiam sa stal najdlhšie prejednávanou odbornou otázkou v histórii britskej lekárskej rady. Nakoniec Dr. Wakefieldovi zakázali vykonávať lekársku prax vo Veľkej Británii pre vážne profesionálne pochybenie, bol vyškrtnutý zo zoznamu lekárov, podobne ako jeho hlavný spoluautor (Prof. John Walker-Smith). Ostatní spoluautori sa od pôvodnej vedeckej práce dištancovali.

Medializácia štúdie Dr. Wakefielda viedla k spochybneniu očkovania, hlavne proti osýpkam, poklesu očkovania proti osýpkam, čo malo za následok zvýšený výskyt ochorení a vznik epidémií v oblastiach, kde sa už roky nevyskytovali. V súčasnosti sa v odbornej verejnosti prijal záver, že sa nepredpokladá príčinná súvislosť medzi očkovaním proti osýpkam a vznikom autizmu.

Vyjadrenie autorov k diskusii o očkovaní a autizme:

Vážení rodičia,

chceme vyjadriť svoju nádej, že sa v najbližšej dobe nájde príčina tohto ochorenia, keďže sa mu venuje intenzívna pozornosť. Avšak už teraz sa zdá byť pravdepodobné, že príčin vzniku tohto ochorenia môže byť viacero. Je dokonca možné, že nikdy nedocielime možnosť prevencie tohto ochorenia, ako sa to niekedy v medicíne stáva.

Každý človek má danú predispozíciu a náchylnosť ku vzniku určitých ochorení, je to zreteľné pri pohľade nazad v rodokmeni. Každý z nás si napriek tomu v určitom momente položí otázku: „Prečo práve ja?“ Na to sa hľadá odpoveď najťažšie. Vaše reakcie plne chápeme a snažíme sa vžiť do vašich pocitov, ktoré odzrkadľujú hľadanie práve tejto odpovede. Hoci to nezažívame priamo na vlastnej koži, súcitíme s našimi pacientmi a ich rodičmi.

Najťažší je pre rodiča pri tomto ochorení práve jeho vznik a priebeh. Dieťa vyzerá po narodení ako zdravé, aj jeho vývoj v prvých mesiacoch a rokoch života zostáva normálny. A potom príde zlom, ktorý otrasie celou rodinou. Takáto zmena musí náležite vyvolať šok aj hnev a obranným mechanizmom býva hľadanie dôvodu. Zdanlivo jednoduché poukázanie na vinníka však nemusí byť zakaždým správne ani spravodlivé.

Keďže sa v našich ambulanciách sústreďujú už viacero rokov rizikoví pacienti, za toto obdobie sme nazbierali veľa skúseností, ktoré sú podporené odbornými vedomosťami. A práve kvôli tomu sme my, ako aj všetky deti a dospelí z nášho bezprostredného okolia, očkovaní, a to nielen „povinnými vakcínami“ (aj napriek tomu, že máme omnoho viac informácií aj o reakciách po očkovaní).

Našou prvoradou snahou je vždy prezentovať vyvážené informácie o prínosoch aj rizikách očkovania.

Pozri aj:

 

Materinský inštinkt je úžasná schopnosť a zázrak prírody, no neveríme, že tie mamičky, ktorých detí ochoreli a zomierali na infekčné ochorenia v minulosti ale aj v súčasnosti, ho nemali. Infekčné ochorenia sa ním žiaľ nedajú odhadnúť ani odvrátiť.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.