LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovanie proti tuberkulóze je neúčinné a neposkytuje ochranu

Áno, je to čiastočne pravda.

Jestvujúca vakcína nedokáže zabrániť nákaze tuberkulózou, s istotou však zabraňuje vzniku jej najťažších foriem – tuberkulóznemu zápalu mozgových blán a miliárnej (rozsiatej) forme TBC. Tieto ochorenia sa vyskytujú najviac u malých dojčiat a sú často smrteľné, alebo zanechajú ťažké trvalé následky ako poruchy mozgu, slepotu, hluchotu, a iné.

Hoci sa v niektorých štátoch sveta výskyt TBC znížil a bol dôvodom k prerušeniu očkovania, v mnohých oblastiach sveta (v rozvojových krajinách), u narkomanov, chorých na AIDS, u sociálne slabých skupín obyvateľstva počet prípadov tuberkulózy hrozivo narastá. Výrazne stúpa odolnosť mikróba tuberkulózy voči antibiotikám a jeho prenos pri dnešnej globalizácii sveta môže byť veľmi jednoduchý aj tam, kde je výskyt TBC nízky.

Očkovanie už v novorodeneckom veku chráni deti pred touto hrozbou účinne a onedlho budú k dispozícii nové, účinnejšie typy vakcíny proti TBC. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zvážiť zastavenie očkovania proti TBC tam, kde jej výskyt klesne pod desať prípadov na stotisíc ľudí.

U nás sa v roku 2010 zrušilo povinné preočkovávanie osôb v 11. roku života a vzhľadom na pozitívne epidemiologické údaje z posledných rokov v oblasti TBC na Slovensku sa uvažuje aj o výraznej redukcii očkovania proti TBC u novorodencov, ktoré by sa ponechalo iba pre rizikové skupiny.

 

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.