LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Ako postupovať, keď chce matka zaočkovať svoje dieťa proti TBC?

Renáta:
Ako postupovať, keď matka chce svojho novorodenca dať očkovať, aj na vlastné náklady, proti TBC – BCG vakcínou? Koľko stojí očkovanie? My sme sa s takouto otázkou ešte nestretli na detskej ambulancii v Holíči. Ďakujem.


MUDr. Pavol Šimurka, PhD.:

Dobrý deň, všetky potrebné informácie nájdete v tomto usmernení Hlavného odborníka MZ SR pre detskú pneumológiu MUDr. Martina Brezinu, CSc. V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na zodpovedných pediatrických pneumológov vo Vašom regióne na nižšie uvedených kontaktoch.

Povinné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze bolo k 1. januáru 2012 zrušené a toto očkovanie nepatrí ani medzi odporúčané očkovania. Ak rodič chce dať dieťa zaočkovať proti tuberkulóze, môže sa objednať na jednom z pracovísk uvedených nižšie, kde špecialista – detský pneumológ posúdi, či pre toto očkovanie nie sú kontraindikácie, čiže okolnosti zvyšujúce riziko závažných komplikácií po očkovaní proti TBC. Posúdi tiež termíny iných povinných očkovaní v rámci platného očkovacieho kalendára tak, aby sa tieto očkovania vzájomne neprekrývali. Medzi kontraindikácie patria napríklad porucha imunity dieťaťa, relevantné okolnosti v rodine a pod. Odborníci odporúčajú, aby sa očkovanie proti tuberkulóze vykonalo až po ukončení základných očkovaní, t. j. zvyčajne vo veku okolo 18 mesiacov a po absolvovaní tuberkulínovej skúšky, ktorej výsledok by mal byť negatívny. Týmto postupom sa významne znižuje riziko komplikácií po očkovaní proti TBC. Očkovanie vyžiadané zo strany rodiča je spoplatnené (neprepláca ho zdravotná poisťovňa) a je viazané na podpísanie informovaného súhlasu s očkovaním, kde rodič/zákonný zástupca uvedie, že o toto očkovanie žiada a bol informovaný o možných nežiaducich reakciách po očkovaní. Ak je rodinné prostredie novorodenca rizikovévzhľadom na výskyt TBC v rodine, dieťa sa má zaočkovať – po vylúčení kontraindikácií – už medzi 4. – 42. dňom života. V takomto prípade je očkovanie hradené zdravotnou poisťovňou. Očkovanie proti TBC má význam len v prvých rokoch života, kedy poskytuje – podľa rôznych štúdií – najviac 60 – 80%nú ochranu pred ťažkými formami, neochráni však pred ľahšími formami tuberkulózy. Očkovanie proti tuberkulóze po 14. roku života je prakticky neúčinné a teda zbytočné.

Zoznam pracovísk pediatrických pneumológov k marcu 2013, ktorí vykonávajú BCG vakcináciu (očkovanie proti tuberkulóze)

MUDr. Ivona Bacmaňáková, detská pneumoftizeologická ambulancia Kliniky detí a dorastu JLF UK, Kollárova 2, Martin
tel.: 043 4203 187, ivonabacmanakova@pobox.sk

MUDr. Valéria Balogová, detská pneumoftizeologická ambulancia, Fakultná detská nemocnica, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
tel.: 055 640 2314  kalmetizačná amb.: 055 640 3548

MUDr. Jana Časnochová,  detská  pneumoftizeologická  ambulancia, Školská 36, 962 33 Zvolen
tel: 045 5201 810, j.casnochova@gmail.com

MUDr. Juraj Jakubička, primár; Detská klinika FN Nitra, Špitálska 13, Nitra
tel:037 6513 054, jakubickaj@centrum.sk

MUDr. Katarína Kadlicová; Klinika detskej pneumológie LF SZU – UNB, Nemocnica Ružinov – vysunuté prac. Pod. Biskupice; Krajinská 99-100, 821 05 Bratislava
tel: 0905 694 392 alebo 0905 695 760 súkr. 0903 724 595, kadlicova@ru.unb.sk

MUDr. Mária Tamášová, detská pneumoftizeologická ambulancia, Poliklinika Alexandra,
Tatranské nám. 8, 058 01 Poprad
tel: 052 2851 273, tamasova@szm.sk

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.