LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Je ešte možné rozdeliť Hexavalentnú vakcínu?

Natália:

Mám dva okruhy otázok. Prvá sa týka môjho 3,5-mesačného syna. Pred troma týždňami bol očkovaný Hexa+Prevenar+Rotarix. Cca 4 hodiny potom začal plakať, jeho plač trval asi 2 hodiny, kým sme mu na odporúčanie lekárky dali Nurofen 60 čípok, po ktorom zaspal. Teplotu mal zvýšenú v ten deň, aj na druhy deň. Moje otázky: 1. Môže miesto vpichu začať bolieť až tie 4 hod. po očkovaní (lekárka totiž hovorila, že to ho boli pravá nožička)? V prípade, že by šlo o encefalitický plač (alebo ako vy uvádzate – krik dieťaťa) – zapôsobil/utíšil by tento plač Nurofen? 2. Na pravej nožičke ma stále malú zatvrdlinu – kedy môžem očakávať, že sa to vstrebe? Hnevá ma, že ja nijako nemôžem vedieť ako bola vakcína skladovaná a v dôsledku toho má moje dieťa tieto zatvrdliny. Patria aj takéto zatvrdliny medzi vedľajšie účinky – sú to tie “opuchy”, ktoré spomínate? Druhý okruh otázok sa týka jeho ďalšieho očkovania v 5.-6. mesiaci. Na ďalšiu poradňu a očkovanie je objednaný v čaše, keď bude mat iba 4,5-mesiaca. Nesúhlasím, aby ho preočkovávali skôr ako dovŕši 5. mesiac (očkovací kalendár uvádza preočkovanie medzi 5.-6. mesiacom), mám možnosť posunúť očkovanie do poradne v 6. mesiaci? Prečo očkovací kalendár lekári tak súria? Plánujem oddeliť očkovanie Prevenarom a Henxou – aký má byť odstup od týchto dvoch očkovaní? (Zástavám názor, že kombinácia vakcín je záťažou pre nezrelý imunitný systém dieťaťa a obsahom hliníka aj pre mozgový systém). 3. Je ešte ďalej možné rozdeliť Hexa vakcínu? Ak ANO, prosím, informujte ma, kde sú rozdelené vakcíny dostupné, aká je koncentrácia ich jednotlivých zložiek (ako v Hexa vakcíne?) a aká hliníka, aký majú názov, či ich prepláca poisťovňa a aký odstup pri očkovaní takýmito vakcínami sa má dodržať. Poprípade ma odkážte na liek, kde si to môžem zistiť. 4. Je možné rozdeliť vakcínu MMR a očkovať osobitne proti všetkým trom chorobám? Mám záujem svojho syna touto vakcínou zaočkovať až po 2. roku života – prosím, potvrďte mi, čí je toto dobrovoľné odloženie MMR vakcíny možné. 5. Obsahujú Hexa, Prevenar, Rotarix a MMR vakcíny aj ortuť (thimerasol)? 6. V akých prípadoch je možné odložiť preočkovanie Hexa vakcínou? Nie som odporcom očkovania, len mám pocit, že tieto vakcíny sú veľmi prekombinované a sú záťažou pre tak malé deti.

 

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH:

Dobrý deň prajem, pokúsim sa číslovať jednotlivé otázky v rámci okruhov, aby som na niečo nezabudla.

I. okruh: 1) tzv. neutíšiteľný plač v trvaní viac ako 3 hodiny sa po očkovaní vyskytuje. U Vášho dieťaťa udávate síce iba 2 hodiny , ale aj napriek tomu sa to považuje za reakciu po očkovaní akoukoľvek vakcínou. Príčiny tejto reakcie sa snažia vysvetliť viacerí experti už niekoľko rokov, ale jednoznačný patologický proces definovaný nebol. Na vzniku sa podieľajú viaceré faktory, predovšetkým zmeny v aktivácii vegetatívneho nervového systému, najmä sympatika a s tým súvisia potom aj rôzne vazomotorické prejavy ako hypotónia, hyporesponzivita, ktoré sú už ale súčasťou inej epizódy. Vaše dieťa mohlo plakať po 4 hodinách aj kvôli bolestivej reakcii po vpichu, veď aj my dospelí vieme, že až po určitom čase po očkovaní je v mieste vpichu výrazná bolestivosť ale v tomto prípade sa mohla kombinovať aj očakávaná celková reakcia v zmysle neutíchajúceho plaču. Prevencia ako aj liečba týchto stavov spočíva v podávaní liekov proti zápalu, bolesti, teplote (ibuprofen,paracetamol), my máme veľmi dobré skúsenosti aj s podávaním glukózy, takže určitý vplyv na stlmenie reakcie to mať mohlo.

2) Zatvrdlinky sa vstrebávajú veľmi individuálne, niektoré pretrvávajú aj niekoľko týždňov. Áno, patria medzi vedľajšie reakcie po očkovaní, sú to mierne reakcie, ktoré spontánne ustúpia, aj keď ten interval ústupu kolísa od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Je to veľmi individuálne. Nie je to celkom klasický (extenzívny) opuch, ten býva skôr viditeľný na koži alebo je rozsiahly podkožný a môže zasahovať aj celú oblasť stehna.

II.okruh: 1) Očkovací kalendár uvádza vek 5.- 6. mesiac, čo znamená, že dieťa, ktoré má 4 mesiace a 1 deň tak už je v 5. mesiaci veku, rovnako ako po narodení má dieťa iba 1 deň ale už je v 1.mesiaci života, aj keď nemá ešte 1 mesiac. Takže detskí lekári pozývajú deti podľa prebiehajúceho mesiaca, nie podľa ukončeného mesiaca. Čiže Váš 4,5 mesačný synček je v 5. mesiaci života. Očkovanie môžete realizovať aj v 6. mesiaci, nie je problém.

2) Vakcíny sa môžu podávať simultánne alebo aj osobitne. Keďže sa jedná o neživé vakcíny, tak interval medzi nimi nie je potrebný žiaden. Ak sa neočkuje naraz, tak sa spravidla odporúča interval medzi nimi 7- 14 dní, ale to už vyslovene iba kvôli prípadným reakciám po očkovaní, aby sa vedeli vyhodnotiť v súvislosti s podaním konkrétnej vakcíny.

3)Hexavalentnú vakcínu dostane dieťa 3x do veku 1 roka, vakcína obsahuje hliníkové zlúčeniny, uvedené množstvo zlúčenín ( nie množstvo čistého hliníka ) je v jednej dávke 2,4 mg (podľa údajov v SPC). Ak by sme rozdelili podanie hexavalentnej vakcíny na jednotlivé časti, tak by sme podali kombinovanú vakcínu proti diftérii, tetanu a pertussis (Infanrix) v troch dávkach , ktorá obsahuje 0,5mg v jednej dávke, potom 3 dávky vakcíny proti hepatitíde typu B (EngerixB), ktorá obsahuje 0,25mg v jednej dávke, potom Hib (ActHib) a IPV (ImovaxPolio)vakcíny, ktoré nemajú hliníkové nosiče. Stúpol by však celkovo počet vpichov z 3 na 12, čo je dosť traumatizujúce, ak pripočítam ešte 3 vpichy kvôli pneumokokovej vakcíne, tak dieťa do 1 roka by dostalo celkovo 15 injekcií. Pribudli by ale iné nosiče naviac a iné prídavné látky. Z hľadiska imunogenicity a účinnosti je rozloženie vakcín irelevantné,aj keď sú údaje o rozdieloch imunogenicity v niektorých zložkách. Z hľadiska bezpečnosti je všeobecne známe, že reakcie po očkovaní sa môžu/ale nemusia vyskytnúť po každej vakcíne ako aj po každej dávke. V prípade podania samostatných vakcín by pribudol dieťaťu nielen počet vakcín ale aj počet dávok. V prípade podávania takto rozložených vakcín by ste si museli vakcíny kúpiť, pretože zdravotné poisťovne akceptujú úhradu vakcín, ktoré sú schválené v rámci očkovacieho kalendára. Odstupy medzi troma dávkami každej vakcíny sú ako v očkovacom kalendári – teda podľa veku. Prípadne by sa dala podať ešte pentavakcína InfanrixIPVHib a potom samostatne EngerixB , každá vakcína musí mať v rámci základnej schémy 3 dávky, s odstupmi ako pri základnom očkovaní. Aj tieto vakcíny by ste si museli sami platiť, z dôvodov vyššie uvedených. Kompletné zloženie týchto vakcín nájdete na stránkach www.sukl.sk. v ich SPC. 4)Monovalentné vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole u nás nie sú dostupné, pretože nie sú ani registrované. Teda vakcína MMR sa u nás nedá “rozložiť”. Podanie neregistrovaného lieku je indikované iba v individuálnych prípadoch so súhlasom Ministerstva zdravotníctva, ktoré musí schváliť mimoriadny dovoz. Podľa očkovacieho kalendára je očkovanie proti MMR v 15.-18.mesiaci, očkovať sa môže aj neskôr z pohľadu vakcíny , ale skôr bude problém s úhradou vakcíny neskôr, pretože na odklad očkovania by mal byť nejaký ( zvyčajne zdravotný) dôvod, ktorý by mal byť zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii dieťa, aj pre prípad, že by dieťa medzitým ochorelo na danú infekciu a zisťovalo by sa prečo nebolo očkované v určenom veku.

5) Vakcíny pre deti, používané v našom očkovacom kalendári neobsahujú thiomersal, kompletné zloženie vakcín nájdete na www.sukl.sk

6) Odloženie očkovania hexavakcínou môže mať viacero dôvodov. Sú to zdravotné dôvody, ktoré vyžadujú tzv.odklad očkovania. Odklad očkovania znamená, že je prítomná nejaká dočasná kontraindikácia očkovania, ktorá ak pominie, tak sa môže pokračovať v očkovaní. Všeobecne sa neočkuje počas stredne ťažko alebo ťažko prebiehajúcich akútnych ochorení alebo ak je prítomná exacerbácia chronickej choroby, ak sú prítomné nevydiferencované choroby alebo nestabilizované klinické stavy ( napríklad nekompenzovaná epilepsia a podobne), alebo sú prítomné reakcie po predchádzajúcom očkovaní, ktoré vyžadujú opatrnosť pri podávaní ďalších dávok. Tých klinických stavov je pomerne mnoho, vyžadujú určenie stupňa závažnosti vo vzťahu ku konkrétnej vakcíne a vyžadujú aj špeciálny prístup pri pokračovaní očkovania, takže očkovanie by sa malo realizovať v špecializovaných ambulanciách, ktoré sa tejto problematike venujú.

Nemám žiaden dôvod odpovedať nepravdivo a rada Vám odpoviem na prípadné doplňujúce otázky, pretože tých okruhov bolo viacero, takže aj rozsah odpovedí nemusí zodpovedať Vašim požiadavkám. S pozdravom.

Pre objasnenie k bodu 3) dopĺňam nasledovné údaje: V SPC hexavakcíny je údaj o 0,82 mg Al³ v jednej dávke, čiže je tam konkrétny údaj o obsahu hliníka. V odpovedi je údaj o uvedení celkového množstva všetkých zlúčenín hliníka, nie iba samotného hliníka. Teda jednotlivá dávka hliníka neprekračuje odporúčanú normu 1,25 mg/dávku vakcíny.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.