LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Nesúhlas s povinným očkovaním dieťaťa

Lýdia:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké zmeny, prípade čo čaká dieťa, resp. rodiča, ak prejaví nesúhlas s akýmkoľvek povinným očkovaním. Môže byť nejako tento skutok ovplyvnený v živote dieťaťa v súvislosti s nástupom do škôlky, školy alebo v inej súvislosti ?

 

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.:

Predpokladám, že prejavenie nesúhlasu s akýmkoľvek povinným očkovaním znamená, že rodič dieťa nechce dať a nedá očkovať.

Povinné očkovanie je legislatívne určené pre všetky deti. Znamená ich ochranu pred infekčnými ochoreniami ktorým sa očkovaním dá predchádzať.  Očkovaním nechráni dieťa len seba ale aj iné vnímavé  deti tým, že neochorenie a neprenesie na ne prípadnú infekciu.

V súčasnosti je na Slovensku vysoká zaočkovanosť a infekčné ochorenia preventabilné očkovaním sa nevyskytujú (kolektívna imunita). Situácia sa môže ľahko zmeniť poklesom zaočkovanosti event. príchodom nezaočkovaných cudzincov. Podobne dieťa a neskôr ako dospelý môže cestovať do oblastí výskytu infekčných ochorení v zahraničí. Dieťa má právo byť chránené do budúcnosti pred preventabilnými infekčnými ochoreniami.

V prípade neočkovania zmluvný všeobecný lekár pre deti a dorast (váš detský lekár) má tento údaj zahálisť na odbor epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. RÚVZ pozve rodiča na pohovor, neskôr môže dať finančnú poutu (vo výške niekoľko sto eur). Aktuálne pre preťaženie epidemiolóv prácou v kovidovej pandémii sa problém neočkovania detí nerieši, po skončení pandémie sa k tejto činnosti epidemiológovia vrátia,
Legislatívne je povolená návšteva škôlok aj škôl pre neočkované deti. Na Slovensku sú niektoré súkromné škôlky ktoré neočkované deti nezoberú. V školách takéto dieťa môže byť vylúčené z niektorých mimoškolských aktivít. V Taliansku minulý rok schválili povinnosť očkovnia pre všetky školské deti, čiže aj legislatíva sa môže v budúcnosti meniť. Podmienky splnených očkovaní majú v niektorých krajinách vyššie školy a internáty.

Záverom môžem konštatovať, žče neočkovaním sa nielen ohrozuje do budúcnosti zdravie dieťaťa, ale sa mu môže komplikovať jeho vzdelávací a spoločenský rozvoj a život.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.