LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Očkovanie v čase COVID-19

Môže vakcína vyvolať ochorenie COVID-19?

Odpoveď: V súčasnosti u nás používané neživé mRNA a vektorové vakcíny nemôžu spôsobiť ochorenie. Vedľajšie príhody po očkovaní  môžu pripomínať príznaky ochorenia, avšak tieto príznaky sú reakciou imunitného systému na antigény alebo iné zložky vo vakcíne. U väčšiny očkovaných osôb sú mierne a trvajú najčastejšie 1-2 dni.

Môže vakcína spôsobiť pozitivitu antigénového alebo PCR testu?

Odpoveď: Nemôže. Používané mRNA a vektorové vakcíny neobsahujú živé oslabené vakcinálne vírusy. Vakcíny indukujú tvorbu imunogénnych proteínov, ktoré sa neprezentujú (neexprimujú) na sliznici respiračného systému, vrátane nosohltanu, kde sa realizuje výter na potvrdenie prítomnosti koronavírusu (antigénovým alebo PCR testom). Pokiaľ má očkovaná osoba pozitívny antigénový alebo PCR test, je to prejavom aktuálnej infekcie po nákaze.

Može sa očkovať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19?

Odpoveď: Áno. Vzhľadom na to, že zatiaľ nevieme, ako dlho pretrváva ochrana po prekonaní ochorenia a v akom časovom intervale môže dôjsť k reinfekcii,  je očkovanie odporúčané aj u osôb, ktoré prekonali ochorenie, avšak až po uzdravení. V súčasnosti nie sú jednotné odporúčania na presný časový odstup od prekonania ochorenia. U bezpríznakových osôb sa odporúča očkovanie 4 týždne od pozitivity testu, u príznakových osôb cca 4 týždne od objavenia sa príznakov. V SPC vakcín sa uvádza 90-dňový interval z dôvodu predpokladu pretrvávania ochrany po prekonaní ochorenia približne takúto dobu. V akútnom štádiu ochorenia sa očkovanie nerealizuje, rovnako ani počas celého trvania karantény z dôvodu pozitivity testov na prítomnosť koronavírusu.  Pred samotnou realizáciou očkovania sa však antigénové ani PCR testovanie rutinne nevyžaduje.

Je potrebné po absolvovaní očkovania vyšetrovať protilátky?

Odpoveď: Sérologické testy, ktoré používame pri infekčných ochoreniach môžu nepriamo potvrdiť prítomnosť alebo neprítomnosť konkrétneho patogéna, pokiaľ sa zachytí prítomnosť alebo neprítomnosť špecifických protilátok.  Samotná prítomnosť protilátok nemusí korelovať s množstvom protilátok, ktoré sú potrebné na ochranu pred vznikom ochorenia.  Okrem prítomnosti protilátok je preto dôležité aj kvantitatívne vyšetrenie koncentrácie protilátok, zvyčajne sa stanovuje tzv. protektívna (ochranná ) koncentrácia, ktorá ale závisí od konkrétneho patogéna ako aj od typu používaného laboratórneho testu. Pri SARS-CoV-2  nebola stanovená hodnota koncentrácie , ktorá by zaručene zabránila ochoreniu. Podobne, aj negatívne protilátky nemusia vždy znamenať neprítomnosť imunity, pretože aj iné časti imunitného systému (napr. T-lymfocyty) majú významnú úlohu pri ochrane pred infekciou.  Rutinné vyšetrovanie protilátok po očkovaní preto nie je odporúčané, pretože neprinesie odpoveď na žiadnu z týchto otázok.

Aký má byť odstup medzi vakcínami proti COVID-19 a inými vakcínami? 

Odpoveď: Vakcíny proti SARS-CoV-2 sú neživé. Z toho dôvodu nie je teoreticky potrebný žiaden interval medzi podaniami koronavírusových vakcín a iných živých aj neživých vakcín. V praxi sa odporúča minimálny interval 7 dní, kvôli prípadným očakávaným vedľajším príhodám, niektoré odborné spoločnosti odporúčajú interval 14 dní.

Može sa očkovať tehotná žena?

Odpoveď: Tehotenstvo nie je všeobecne kontraindikáciou podávania väčšiny neživých vakcín. Avšak vzhľadom na obmedzené dáta o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19 nie je zatiaľ odporúčané rutinné očkovanie počas tehotenstva.  V súčasnosti už prebiehajú štúdie aj v tejto kategórii. Na žiadosť tehotnej ženy v prípade vysokého rizika nákazy alebo komplikácií je očkovanie možné.  Rovnako nie je potrebný časový interval od podania vakcíny a plánovania tehotenstva.

Je dojčenie kontraindikáciou očkovania?

Odpoveď: Všeobecne nie je známe riziko, ktoré by bolo spojené s dojčením a aplikáciou neživých vakcín. Individuálne  by sa mala zvážiť potreba a najmä benefit dojčenia pre dieťa.  Žena, ktorá chce byť očkovaná proti COVID-19,  by mala byť upozornená na chýbajúce dáta  o bezpečnosti podania vakcíny počas dojčenia.

Možu sa očkovať aj deti?

Odpoveď: V súčasnosti je schválené použitie mRNA vakcíny Comirnaty od výrobcu Pfizer/BioNTech vo vekovej kategórii detí od 12-17 rokov. Pravdepodobne ako budú pribúdať dáta z klinických štúdií sa postupne rozšíri použitie týchto vakcín aj pre ostatné vekové kategórie detí.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.