LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Pokuty za odmietnutie povinného očkovania

Juraj:

Dobrý deň. Plne schvaľujem a podporujem očkovanie. Vadí mi, že sa okolo toho politikárči a málo sa hovorí o tom, že koronavírus je nová choroba, ktorá už zrejme nezmizne a ostane tu naveky, tak ako záškrt, tetanus, osýpky, žltačka, atď – choroby, ktoré ľudstvo zvláda vďaka očkovaniu. Nikde som sa však nedočítal, aké sú sankcie, či vôbec sú, ak sa niekto odmietne dať očkovať aj proti týmto chorobám. Pretože na Slovensku máme povinné očkovania a ak je niečo nariadené, malo by sa nedodržanie nariadenia postihovať, inak to nie je nič, len nedôsledné odporúčanie.

Na záver len dodávam, že aj proti koronavírusu by malo byť očkovanie povinné a bolo by po všetkých týchto nechutných politických “kortešačkách” na úkor zdravia a najhoršie, že aj života ľudí. A ešte by sa tým ušetrilo aj kopec peňazí, nielen preto, že je to najlacnejšia liečba, ale aj všetky tie pridružené náklady na intenzívnu liečbu, testovanie, evidenciu, PN-ky, či iné náhrady príjmov, nezmyselné lotérie, kadejaké IT-aplikácie, vyťaženosť lekárov, atď. Hovorme viac o očkovaní ako takom, ktoré sa na Slovensku deje roky a nik ich nespochybňuje. Len či sa aj dodržiavajú (tie povinné). Takže, aké sú sankcie?

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD. MPH:

Úplne s Vami súhlasím.  Základným právnym predpisom stanovujúcim povinnosť dať sa očkovať je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia v platnom znení (“zákon o ochrane zdravia“). V jeho zmysle je fyzická osoba povinná podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam (§ 51 ods. 1 písm. d zákona o ochrane zdravia). V prípade, že dieťa neabsolvuje povinné očkovanie (nariadené alebo vyplývajúce z príslušných právnych predpisov), dopúšťa sa jeho zákonný zástupca priestupku na úseku verejného zdravotníctva v zmysle  § 56 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane zdravia. V prípade odmietnutia povinného očkovania je voči zákonným zástupcom dieťaťa vyvodená zodpovednosť a prípadne uložená pokuta. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.

Z osobnej skúsenosti však môžem povedať, že vyberanie pokút nie je efektívnym nástrojom na zvýšenie zaočkovanosti alebo povedomia rodičov. Rodič zaplatí pokutu a myslí si, ako „vybabral“ s lekárom a so „systémom“, pritom ho ani jedna jeho mozgová bunka neupozorní na to, že v skutočnosti týmto činom uprel svojmu dieťaťu možnosť ochrany pred závažnými infekčnými ochoreniami, na ktoré sa hromadne zomieralo. Paradox je, že to je jeho dieťa, lekára sa to nijako netýka, on si plní profesionálnu povinnosť. Vidíme to aj teraz s očkovaním proti COVID-19. Žiaľ, naši obyvatelia sú rozmaznaní a nevedia sa zodpovedne podieľať nielen na ochrane svojho zdravia a už vôbec nie solidárne na ochrane ostatných ľudí (česť výnimkám).  Ale všetci chcú zo solidárneho systému zdravotníctva čerpať všetky výhody. Po 30 rokoch lekárskej praxe som šokovaná z prístupu našich obyvateľov k dôsledkom pandémie.

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.