LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Prečo sa u nás očkuje neúčinnou BCG vakcínou?

Zuzana:

Rada by som sa informovala ohľadom povinnosti očkovania. Prečo skoro vo všetkých vyspelých štátoch je očkovanie dobrovoľné na slovensku je dané zákonom? Ďalej by ma zaujímalo prečo sa u nás stále očkuje proti TBC BCG vakcínou, ktorá sa preukázala ako absolútne neúčinná? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.:

Opak je pravdou – ako sme už aj písali, očkovanie detí je povinné (anglicky “mandatory”) v takmer všetkých vyspelých štátoch sveta. Sú to skôr výnimky, kde nie je povinné (napríklad Nemecko) a tam majú veľké problémy s výskytom epidémií detských chorôb, ktoré u nás už nepoznáme (napríklad osýpky v Nemecku). Očkovanie proti TBC BCG vakcínou bolo zrušené v tých štátoch v ktorých sa celkový výskyt TBC znížil pod 10 prípadov na 100 000 obyvateľov. U nás je výskyt vyšší – hlavne v niektorých oblastiach Slovenska.

Očkovanie novorodencov nie je “absolútne neúčinné “. BCG vakcína chráni nie pred nákazou TBC, ale chráni pred najťažšími formami TBC, ktoré sú spravidla smrteľné a ohrozujú hlavne malé deti (tzv. miliárna TBC a TBC zápal mozgových blán).

Teda, BCG očkovanie u novorodencov je u nás stále aktuálne, preočkovanie v 11. roku sa plánuje zrušiť.

 

MUDr. Ingrid Urbančíková:

A) Očkovanie vo všetkých vyspelých krajinách nie je doslovne dobrovoľné a iba u nás povinné. Povinnosť očkovania možno vzbudzuje dojem, že je to niečo, čo nám nedáva možnosť výberu sa slobodne rozhodnúť. Je treba si však uvedomiť, že okrem práv má každý človek ale aj inštitúcia povinnosti. Dieťa, rodič ale aj štát je na tom rovnako. Dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami a štát a rodičia majú povinnosť mu to právo neodoprieť, keďže nemôže samo rozhodovať. Viete si predstaviť, ako by vysvetlil rodič svojmu dieťaťu, ktoré by ochorelo napríklad na záškrt a hrozil by mu zápal srdcového svalu so zlyhaním srdca, že on, jeho najbližší, ktorý ho má chrániť sa rozhodol, že ho nedá zaočkovať a vystaví ho riziku ochorenia? Pokiaľ niekto nerozumie problematike infekčných chorôb, nemôže ani vedieť zhodnotiť dôsledky takéhoto rozhodnutia.

Keďže je očkovanie súčasťou našej právnej legislatívy (v zákone č.577/2004 Z.z. v znení nekorších predpisov a vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z.) a zákony každého štátu sú pre každého občana záväzné, tak aj očkovanie sa v týchto právnych predpisoch deklaruje ako povinné.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že prvý zákon o povinnom očkovaní bol vydaný na území Rakúsko-Uhorska už v roku 1836 a nariaďoval všetkým obyvateľom podrobiť sa očkovaniu proti pravým kiahňam.Vďaka tomu a celosvetovej iniciatíve sa podarilo dané ochorenie úplne eradikovať.

Niektoré okolité krajiny majú síce systém dobrovoľného očkovania, ale nástup do školských alebo kolektívnych zariadení podmieňujú kompletným očkovaním proti vybraným chorobám, rovnako sa to týka aj všetkých prisťahovalcov. Deti zo Slovenska, ktoré vycestujú na štúdium do zahraničia musia mať kompletné očkovanie, ktoré daná krajina vyžaduje, inak by ich do školy nezobrali. Rovnako v niektorých krajinách si síce môžete vybrať, že sa nedáte zaočkovať, avšak s rizikom, že následnú zdravotnú starostlivosť pri ochorení si budete plne hradiť a zo zdravotného poistenia nedostanete nič. Očkovanie je dobrovoľné ale s obmedzeniami, ktoré z toho vyplývajú.

Náš štát si plní svoju funkciu v zmysle ochrany jednotlivca ale aj v zmysle ochrany kolektívu ( aby neboli epidémie) tak, že poskytuje očkovanie svojim obyvateľom bezplatne.

Čo je však najdôležitejšie, do povinného očkovania sú zaradené očkovacie látky proti takým chorobám, ktoré boli príčinou úmrtí alebo trvalých následkov u veľkého počtu detí (spomeňme záškrt, prenosnú detskú obrnu) a čo je najnebezpečnejšie, že niektoré ochorenia sa ani v dnešnej dobe modernej medicíny nedajú vyliečiť ( napríklad rozvinutý tetanus, besnota a podobne).

B) Očkovanie proti TBC je najviac diskutovaným očkovaním nielen v odbornej verejnosti. Aj keď nie je tajomstvom že úplne nechráni pred vznikom ochorenia, chráni však pred jeho závažnými formami, napríklad pred tuberkulóznym zápalom mozgových blán. Ak by bola úplne neúčinná vakcína, určite by sa s očkovaním prestalo a mali by sme omnoho vyšší výskyt daného ochorenia. Práve naopak, pretože u nás poklesol počet ochorení, tak je odporúčané v priebehu roka 2010 vypustiť z očkovacieho kalendára povinné preočkovanie 11-ročných detí proti TBC a preočkovať iba rizikové deti v kontakte s TBC.

Aj to je príklad, že očkovací kalelendár sa upravuje na základe najnovších poznatkov medicíny, na základe epidemiologickej situácie v krajine a doplňa sa na základe ekonomických možností štátu. Čo by dali rodičia v rozvojových krajinách za vakcíny pre svoje deti, ktoré aj v dnešnej dobe bežne zomierajú na osýpky, novorodenecký tetanus a iné infekcie, ktorým sa dá predchádzať očkovaním?

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

    Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

    Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


    Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.