LOGO
close

Brožúra Sprievodca očkovaním

Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním
Stiahnite si aktuálnu brožúru Sprievodca očkovaním

Ideme sa očkovať – čo robiť?

Hlavné je pripraviť dieťa na to, že ho budú pichať, ale zároveň ho upokojiť, že to nie je nič strašné. Na očkovanie vás pozve vaša detská obvodná lekárka a v prípade nepovinného dobrovoľného očkovania môžete prísť po predchádzajúcom dohovore do ambulancie z vlastnej iniciatívy. Niektoré ambulancie pozývajú deti na očkovanie pozvánkami poštou, e-mailom alebo SMS-kou. Malé deti lekári očkujú vrámci návštev Poradne.

Pravidlá očkovania

Medzi jednotlivými druhmi očkovania ako aj medzi jednotlivými dávkami vakcíny je potrebné dodržiavať odporúčané časové odstupy. Konkrétne vakcíny používame v súlade s vekovými odporúčaniami, pričom dodržujeme pravidlá pre opatrnosť alebo kontraindikácie očkovania. Ak je to možné, dodržiavame pravidlo, že očkujeme len úplne zdravé dieťa. Dieťa je pred očkovaním vždy vyšetrené lekárom. Niekedy nie je očkované ani zdravé dieťa. Je to v prípade, ak je nám známe, že dieťa môže byť v inkubačnej dobe infekčného ochorenia. Výnimkou sú odporúčané postupy očkovania pre rizikové skupiny detí.

Čo sa deje v ambulancii pred očkovaním:

Lekár si od rodiča pri rozhovore vypýta základné informácie o:

 • zdravotnom stave dieťaťa počas predchádzajúcich dní,
 • o prípadnom aktuálne prebiehajúcom prenosnom ochorení v rodine alebo u blízkych kontaktov a optimálne vylúči možnosť inkubačnej doby choroby u dieťaťa,
 • pobyte v rizikových oblastiach, najmä exotických krajinách,
 • užívaní prípadných liekov, o ktorých lekár nevedel alebo ich nepredpísal.

Lekár informuje rodiča o konkrétnom očkovaní, prípadných očakávaných vedľajších príhodách po očkovaní, základných postupoch na zmiernenie alebo odstránenie príznakov vedľajších príhod po očkovaní.

Pred každým očkovaním je dieťa vždy vyšetrené lekárom, ktorý rozhodne, či dieťa môže byť očkované. V prípade, že je prítomný zdravotný dôvod na odklad očkovania, stanoví sa iný termín návštevy v ambulancii. Podľa dočasnej kontraindikácie môže lekár odporúčať aj vyšetrenie a konzultáciu u špecialistu, prípadne vyšetrenie v špecializovanom centre pre očkovanie.

Pred očkovaním:

Ak sa za posledných 24 hodín vyskytli u dieťaťa nasledovné problémy, je potrebné na ne upozorniť lekára:

 • dieťa zle spalo, správa sa neprimerane
 • trpí nechutenstvom
 • zvracalo
 • malo hnačku
 • malo zvýšenú teplotu až horúčku (je vhodné zmerať teplotu dieťaťa deň pred očkovaním aj pred odchodom do ambulancie)
 • podniklo dlhšiu cestu (viac ako 4 hodiny)
 • v posledných troch dňoch pricestovalo zo vzdialenej oblasti
 • bolo v kontakte s dieťaťom chorým na infekčnú chorobu

Počas očkovania:

Každé dieťa vníma návštevu u lekára individuálne. Nie je vhodné dieťa strašiť lekárom, injekciou a podobne. Ideálne je dieťa informovať o očkovaní, a to spôsobom primeraným veku a povahe dieťaťa. Pokojný a spolupracujúci prístup rodiča je pre dieťa najvhodnejšou formou, aby sa zbavilostrachu, najmä ak si už očkovanie uvedomuje.

 

Po absolvovaní očkovania:

 • 30 minút po očkovaní by malo dieťa zotrvať v dosahu lekárskej pomoci (v čakárni ambulancie), optimálne prvých 5 – 10 minút ešte v ambulancii
 • 24 hodín po očkovaní by ste s dieťaťom nemali absolvovať dlhšie cesty. Nezabudnite, že po očkovaní proti mumpsu, ružienke a osýpkam (MMR) v 15. mesiacoch veku dieťaťa môže nastať  reakcia na očkovanie až po uplynutí 8 až 10 dní. Tomu prispôsobte prípadné cestovateľské a dovolenkové plány.
 • V deň očkovania a deň po očkovaní sa neodporúča absolvovať rehabilitačné cvičenie, plávanie alebo iné fyzicky náročné aktivity. Rehabilitačné cvičenia sa môžu individuálne prispôsobiť podľa typu a intenzity cvičenia.
 • Mali by ste vedieť, že zvýšená teplota až horúčka je normálna reakcia na očkovanie. Všeobecne sa neodporúča po očkovaní podávať preventívne lieky proti horúčke. Liekmi proti horúčke riešime až situáciu, kedy teplota u dieťaťa vystúpi nad 38 až 38,5 °C.

Vedľajšie reakcie po očkovaní, ktoré v každom prípade konzultujte s lekárom:

 • horúčka nad 40 °C
 • horúčka trvajúca viac ako 24 hodín
 • pretrvávajúce začervenanie, výrazná bolestivosť, výrazný opuch, zahnisanie v mieste vpichu
 • neutíchajúci plač v trvaní viac ako 3 hodiny
 • výrazná hypotónia, ochabnutosť, apatia, poruchy vedomia
 • kŕčové stavy
 • časté zvracanie
 • opakované riedke stolice
 • výrazné obmedzenie pohyblivosti končatín, porucha chôdze

Ak sa objaví nežiaduca reakcia, je povinnosťou očkujúceho lekára túto reakciu hlásiť epidemiológovi v spádovom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva ako aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. V prípade závažnej reakcie po očkovaní je potrebné konzultovať špecializované očkovacie centrum, vzhľadom na potrebu vyjadrenia sa k pokračovaniu očkovania.

Pozri aj:

 

 

COVID-19

Máte otázky k aktuálne priebehajúcemu očkovaniu proti COVID-19? Odpovede na tie najčastejšie z nich sme pre vás spísali v tomto článku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.

close

  Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

  Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi.


  Odpoveď na vašu otázku vám zašleme e-mailom a zverejníme ju spolu s vaším krstným menom na webe.